HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

EIB a Slovenská sporiteľňa pomôžu malým a stredným podnikom

Aktualita

Európska investičná banka (EIB) s Európskym investičným fondom (EIF) podpísali záruku v hodnote 49-miliónov EUR so Slovenskou sporiteľňou, na podporu MSP a stredne veľkých spoločností zasiahnutých COVID-19.

Na Slovensku bude takáto syntetická sekuritizácia použitá po prvýkrát a skupina EIB v jej podobe ponúkne miestnym poskytovateľom úverov alternatívny nástroj kapitálového manažmentu. Nový nástroj počíta so zárukou na mezanínovú tranžu referenčného portfólia MSP v hodnote 750-miliónov EUR. Poskytne úľavu od regulačných kapitálových požiadaviek a vytvorí doplnkový priestor na poskytovanie úverov. Štruktúra transakcie zodpovedá štandardnému formátu EIF s mezanínovým krytím, obdobím na doplnenie a syntetickou prebytkovou maržou.

Operáciu zastrešuje Európsky fond pre strategické investície (EFSI), centrálny pilier Investičného plánu pre Európu, v rámci ktorého EIB a Európska komisia pracujú spoločne na zvýšení konkurencieschopnosti európskej ekonomiky. Je súčasťou širšej pôžičky z programu aktívami zaistených cenných papierov EÚ v hodnote 2-miliardy EÚ spravovanej skupinou EIB, zameranej na riešenie potrieb v oblasti pracovného kapitálu, likvidity a investičných obmedzení MSP a malých podnikov so strednou kapitalizáciou v EÚ zasiahnutých pandémiou COVID-19 v Európe. Programová pôžička bude k dispozícii širokému spektru sektorov a kategórií malých podnikov.

Viceprezidentka EIB, Lilyana Pavlova, sa vyjadrila: „Pandémia COVID-19 si vyžaduje nielen núdzové opatrenia súvisiace so zdravotnou starostlivosťou, ale aj primeranú reakciu na riešenie prebiehajúceho ekonomického výpadku. Táto podpora je mimoriadne potrebná najmä s ohľadom na aktuálnu situáciu na Slovensku, kde finančné inštitúcie čelia naliehavej potrebe riešenia krátko a strednodobej likvidity MSP a podnikov so strednou kapitalizáciou, ktoré boli ťažko zasiahnuté lockdownovými opatreniami a znížením spotrebiteľských výdavkov. Prostredníctvom podpory investícií v kohéznych regiónoch táto nová spolupráca so Slovenskou sporiteľňou zároveň pomôže znížiť regionálne nerovnosti, čo je jednou z našich priorít.“

Výkonný riaditeľ EIF, Alain Godard, dodal: „Finančným inštitúciám v aktuálnom trhovom prostredí často chýba adekvátna kapacita na financovanie korporátneho sektora, a predovšetkým potrieb najmenších aktérov ekonomiky, ako sú MSP a malé podniky so strednou kapitalizáciou. Tieto segmenty sú základným pilierom hospodárstva, ako z hľadiska ekonomickej aktivity, tak aj zamestnanosti. Syntetická sekuritizácia so Slovenskou poisťovňou, prvá svojho druhu pre EIF na Slovensku, prinesie nový nástroj kapitálového trhu a pomôže nasmerovať inštitucionálne finančné zdroje do MSP. Prispeje k zachovaniu zamestnanosti a minimalizácii negatívnych vplyvov pandémie v krajine.“

Európsky komisár pre ekonomiku, Paolo Gentiloni, povedal: „Vítam dohodu medzi skupinou EIB a Slovenskou sporiteľňou podloženú zárukou z Investičného plánu pre Európu. Malým a stredným podnikom na Slovensku otvorí prístup k doplnkovému financovaniu na udržanie ich prevádzok v kontexte pandémie COVID-19. V týchto ťažkých časoch musíme urobiť všetko, čo sa dá, aby sme podniky udržali nad vodou.“

Člen predstavenstva Slovenskej sporiteľne, Norbert Hovančák, uviedol: „Podpisom syntetickej sekuritizácie, nového typu transakcie s EIB a EIF, vytvoríme v ťažkých časoch pandémie COVID-19 doplnkový kapitálový priestor pre Slovenskú sporiteľňu a prispejeme k veľmi potrebnej finančnej pomoci pre korporátny sektor, najmä pre MSP. Stimuláciou investičných aktivít a poskytnutím pracovného kapitálu zároveň podporíme ekonomickú obnovu. V priebehu nasledujúcich dvoch rokov prinesie spolupráca s EIB a EIF do financovania MSP a podnikov so strednou kapitalizáciou ďalších 241-miliónov EUR za výhodných úverových podmienok.“

Zdroj: https://www.slsp.sk, zverejnené: 21.12.2020, autor: rpa