HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

DG REGIO predstavilo revidovaný akčný plán Stratégie EÚ pre Dunajský región

Aktualita

Dňa 6.4.2020 bola finálna verzia revidovaného akčného plánu Stratégie EÚ pre Dunajský región  (EUSDR) predložená Európskemu parlamentu, Rade EÚ, EHSV a Výboru regiónov.

Proces revízie akčného plánu predstavoval dlhú cestu, ktorá sa ešte neskončila. Momentálne sa nachádzame v ďalšej fáze napredovania stratégie EUSDR, jej začlenením do programov po roku 2020, nového správneho dokumentu EUSDR a vynútenej spolupráce s ostatnými makroregionálnymi stratégiami. Nový akčný plán tak bude v tejto rozhodujúcej fáze dôležitým nástrojom.

Akčný plán EUSDR

Zdroj: www.danube-region.eu, zverejnené: 7.4.2020, autor: akr