HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ČR v Horizonte Európa k decembru 2023: 970 financovaných účastí

Aktualita

Čistý príspevok EÚ v programe Horizont Európa. a HDP. Zdroj: https://www.horizontevropa.cz

K 19. decembru 2023 evidovala databáza Európskej komisie eCORDA pre Česko 970 financovaných účastí v 699 projektoch programu Horizont Európa (HE). K tomu istému dátumu tuzemskí účastníci nárokovali čistý príspevok EÚ vo výške 350-miliónov EUR. Medzi členskými krajinami EÚ a k programu HE pridruženými krajinami si ČR dlhodobo udržuje 17. pozíciu, a to ako z hľadiska počtu účastí, tak z hľadiska čistého príspevku EÚ.

Pre porovnanie: Poľsko je dlhodobo v oboch ukazovateľoch šestnáste (1 196 účasťou s čistým príspevkom EÚ 434-mil. EUR), Slovinsko je v účasti 19. (772 účastí) a v čistom príspevku EÚ 18. (256-mil. EUR). Poradie Česka, ale aj Poľska či Slovinska, úplne zodpovedá celkovej ekonomickej výkonnosti týchto krajín – v ukazovateľu HDP na obyvateľa v parite kúpnej sily je ČR medzi členskými krajinami EÚ a k programu HE pridruženými krajinami 18., Slovinsko 20.

Čistý príspevok EÚ v programe Horizont Európa a EIS 2023. Zdroj: https://www.horizontevropa.cz

Viac informácií:

ČR v Horizontu Evropa k prosinci 2023: 970 financovaných účastí

Zdroj: https://www.tc.cz; https://www.horizontevropa.cz, zverejnené: 1. 2. 2024, autor: rpa