HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

CASSINI Matchmaking výzva predĺžená do 16. mája

Aktualita

Zdroj: CASSINI Matchmaking

Deadline pre startupy, scale-upy a MSP spojené s vesmírnym sektorom na zapojenie sa do prvej výzvy CASSINI Matchmaking bol predĺžený do 16. mája 2022. Cieľom iniciatívy je ponúknuť podporu krok za krokom startupom, scale-up spoločnostiam a MSP pri príprave matchmakingových podujatí s korporáciami a investormi za účelom zlepšenia ich schopnosti získať financovanie rizikovým kapitálom a vytvoriť priemyselné partnerstvá.

K otvorenej výzve prebehol webinár dňa 29. apríla 2022 od 10:00 do 11:00.

Kto sa môže zapojiť?

Ste prosperujúci, inovatívny a ambiciózny startup, scaleup alebo MSP…

 • … založený v Európskej únii alebo Európskom hospodárskom priestore?
 • … s funkčným prototypom alebo produktom, ktorý je už na trhu?
 • … pripravení spolupracovať s podnikmi, inštitucionálnymi a priemyselnými partnermi a investormi?
 • … aktívny v jednej z vybraných tém a s prepojením na vesmír?

Témy na rok 2022:

 • Infrastructure lifecycle support: Téma zahŕňa aplikácie na podporu výstavby, prevádzky a demontáže infraštruktúr v odvetviach stavebníctva, energetiky a kultúrneho dedičstva.
 • Defending & Securing from (and in) Space: Táto téma sa týka aplikácií podporujúcich obranné a bezpečnostné operácie na Zemi a vo vesmíre v reakcii na prírodné alebo človekom spôsobené krízy.
 • Space for human well-being, education, and entertainment: Téma zahŕňa vesmírne aplikácie pre každodenný život spotrebiteľov, napríklad na účely blahobytu, vzdelávania a zábavy.
 • Improving access to Space: Jadrom tejto témy sú hardvérové a softvérové riešenia na podporu štartovacích systémov (zahŕňajúce vývoj subsystémov, výrobu nosných rakiet a pozemnú infraštruktúru).

Spoločnosti a korporácie budú vybrané prostredníctvom otvorenej výzvy.

Deadline na podávanie žiadostí bol predĺžený do 16. mája 2022, cez webstránku iniciatívy.

CASSINI Matchmaking timeline
Zdroj: CASSINI Matchmaking

Čo účastníci získajú?

 • Vstup na nové trhy v Európe aj mimo nej prostredníctvom stretnutí s potenciálnymi klientmi a partnermi.
 • Spolupráca s investormi a spoločnosťami s cieľom získať financovanie a podporu rastu.
 • Budovanie relevantných medzinárodných sietí, rozvíjanie dlhodobých obchodných vzťahov a zvyšovanie príjmov.
 • Generovanie nových nápadov.

Záznam z webinára

Viac informácií

Iniciatíva CASSINI

Na podporu podnikania v oblasti vesmíru spustila Európska komisia iniciatívu CASSINI, ktorej cieľom je umožniť oveľa väčšiemu počtu vesmírnych spoločností získať rizikový kapitál. V rámci iniciatívy CASSINI sa subjekty môžu zapojiť do CASSINI Matchmaking, CASSINI Hackathonov, CASSINI Prizes, či získať prístup k financovaniu.

#EUSpace

Zdroj: www.cassini.eu/matchmaking/, zverejnené: 10.05.2022, autor: kha