Máte
nápad?

Pomôžeme vám!

Chcem pomoc

Chcem
mentora

Kliknite sem

Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

APVV: Zmena v zasielaní ročných a záverečných správ

ERA Aktualita

APVV informuje riešiteľov projektov, že termín na predkladanie ročných a záverečných správ ostáva nezmenený, t.j. do 31.01.2021 (netýka sa PP-COVID 2020). Vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu bude APVV akceptovať predkladanie ročných a záverečných správ predovšetkým v elektronickej podobe. Uvedené znamená, že bude postačovať zaslanie naskenovanej podpísanej verzie ročnej alebo záverečnej správy projektu príslušnému projektovému manažérovi. Listinnú verziu ročných a záverečných správ nebude potrebné zasielať resp. doručovať na APVV. 

APVV sa rozhodla prijať uvedené opatrenie a neposúvať termín na predloženie ročných a záverečných správ, nakoľko by to malo za následok aj posun termínov na vyplácanie finančných prostriedkov pre bežiace projekty v roku 2021.

Zdroj: APVV, zverejnené: 13.1.2021, autor: rpa