HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

APVV: Výzvy na spoluprácu

Aktualita

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt APVV logo

Agentúra na podporu výskumu a vývoja v súlade so zákonom č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a v súlade s Dohodou medzi vládami Slovenskej republiky a Poľskej republiky, Ukrajiny, Srbska a Číny o vedecko-technickej spolupráci, vyhlasuje verejné výzvy na podávanie žiadostí na riešenie spoločných projektov podporujúcich vzájomnú spoluprácu medzi organizáciami.

Dátum vyhlásenia výziev je 19. 4. 2021, dátum ukončenia výziev je 21. 6. 2021. 

Viac informácií o výzvach

Zdroj: APVV, zverejnené: 20. 4. 2021, autor: rpa