HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Ako v praxi využiť dáta z programu Copernicus?

Aktualita

Copernicus and me
Zdroj: Eurisy

Eurisy v spolupráci s CNES vám počas podujatia „Copernicus and me“ priniesli šesť inšpiratívnych príbehov, ako firmy či miestna a verejná správa využívajú údaje a služby zo satelitných konštelácií Copernicus.

Podpora prístupu k elektrickej energii v Sierra Leone, zmierňovanie dôsledkov zmeny klímy na zastávkach verejnej dopravy v Prahe či ochrana kultúrneho dedičstva na Rodose. Šesť európskych verejných a súkromných organizácií porozprávalo o tom, ako využívajú údaje programu Copernicus na zlepšenie svojej práce. Ide o rôzne oblasti od ochrany životného prostredia, kultúrne dedičstvo a mestské plánovanie až po prístup k energii, riadenie povodní a plavbu.

Prípadové štúdie predstavené počas podujatia:

  • VIDA: Podpora prístupu k elektrickej energii v Sierra Leone
  • D-ICE: Znižovanie uhlíkovej stopy lodí
  • Monitorovanie a prevencia povodní vo Valónsku
  • Monitorovanie zákalu vody počas prác na rozšírení prístavu v Port-la-Nouvelle
  • Zmierňovanie dôsledkov zmeny klímy na zastávkach verejnej dopravy v Prahe
  • Ochrana kultúrneho dedičstva na Rodose

Ak ste nemali čas podujatia sa zúčastniť, videá nájdete zverejnené na stránke Eurisy.

Rovnako organizátori zverejnili aj jednotlivé príbehy v textovej podobe, ktoré si môžete prečítať.

CASE STUDIES

VIDEÁ

PROGRAM COPERNICUS

Copernicus je program Európskej únie na pozorovanie Zeme, ktorý sa zameriava na našu planétu a jej životné prostredie v prospech občanov. V súčasnosti je na obežnej dráhe päť misií programu Copernicus. Údaje, ktoré poskytujú, umožňujú šesť bezplatných a voľne prístupných informačných služieb. Ide o služby v oblastiach: atmosféra, morské prostredie, pevnina, zmena klímy, bezpečnosť, núdzové situácie. Využívať ich môžu súkromné, verejné a medzinárodné organizácie na zlepšenie života na Zemi. Program je financovaný, koordinovaný a riadený Európskou komisiou a realizovaný v spolupráci s členskými štátmi a partnermi.

Copernicus je jednou z vlajkových lodí Vesmírneho programu Únie.

Zdroj: www.eurisy.eu, zverejnené: 14.02.2022, autor: kha