HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Ako môžu byť európske mestá naďalej výskumnými veľmocami?

Aktualita

Správa, Data and Insights on International Science, Technology, and Innovation—Comparative Research Report of 20 Global Cities (2016–2020), ktorú vypracovala spoločnosť Elsevier v spolupráci s Administrative Centre of Shanghai R&D Public Service Platforms – analyzuje akademickú a priemyselnú výskumnú činnosť v 20 veľkých mestách.

Medzi hlavné zistenia patrí:

  • Zatiaľ čo všetky mestá zaznamenali nárast objemu publikácií a výskumných pracovníkov (pozri obr.), ázijské mestá sú zodpovedné za niektoré z najväčších nárastov; napríklad Shenzhen vedie v oblasti rastu výskumných pracovníkov, nasledujú ďalšie dve čínske mestá, Šanghaj a Peking. To odráža zvýšené úsilie Číny kultivovať, podporovať a zavádzať talenty.
  • Mestá s prestížnymi systémami vysokoškolského vzdelávania (pozri obr.) naďalej vykazujú vysokú vedeckú dokonalosť. Vplyv citovaných polí (field-weighted citation impact – FWCI) niekoľkých ázijských miest však rastie, v čase, keď mnoho európskych miest buď zaznamenáva pokles (Amsterdam, Štokholm), alebo nedochádza k žiadnym zmenám (Londýn, Paríž). To je v súlade s ďalšími náznakmi toho, že Ázia je čoraz náročnejšia pre Európu a Severnú Ameriku. Aj keď je podiel vysoko citovaných publikácií vo väčšine ázijských miest v súčasnosti nízky, miera ich rastu je pôsobivá.

Ako si môže Európa udržať svoje vynikajúce postavenie v oblasti výskumu a inovácií?

Zistenia správy obsahujú niektoré užitočné odkazy pre európske mestá, napríklad:

  •  V 12 z 20 miest majú „prechádzajúci“ výskumníci relatívne veľký vplyv (FWCI), čo naznačuje, že vedci, ktorí sa presťahujú, sú v priemere viac citovaní ako tí, ktorí tak neurobia.
  • Vo všetkých 20 mestách sú trendy v akademickej produkcii všeobecne v súlade s trendmi v počte výskumných pracovníkov, čo naznačuje, že investície do výskumných pracovníkov zvyšujú výsledky výskumu.
  • Patenty predstavujú ekonomicky najcennejšiu časť technologických aktív a môžu byť užitočným zástupcom úrovne technologických inovácií v meste. Správa ukazuje, že pokiaľ ide o patentové prihlášky, prvých päť miest je v Ázii a spolu tvoria 87,2 % všetkých podaných prihlášok.

Viac informácií:

Data and Insights on International Science, Technology, and Innovation—Comparative Research Report of 20 Global Cities (2016–2020)

Elsevier Newsbyte

Zdroj: https://sciencebusiness.net, zverejnené: 22. 7. 2021, autor: rpa