HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

AIPlan4EU otvorená výzva č. 2 pre inovátorov na Slovensku

Aktualita

Výzva pre projekt AIPlan4EU. Zdroj: https://www.f6s.com

Pokračujeme v otvorenej výzve pre projekt AIPlan4EU, ktorý sa zameriava na riešenie problémov plánovania z rôznych sektorov, ako je zdravotníctvo, vesmír, poľnohospodárstvo, výroba, logistika, autonómne riadenie, automatizované experimentovanie, podmorská robotika alebo akékoľvek iné, ktoré sa ukážu ako relevantné.

Otvorená výzva č. 2 pre inovátorov obsahuje tri rôzne prístupy, ktoré rozlišujú tri rôzne druhy príspevkov. Prístup A je zaujímavá najmä pre odborníkov na plánovanie, zatiaľ čo prístupy B a C väčšinou vyžadujú všeobecnejší vývoj softvéru. V prístupe B tiež hľadáme ďalší prípad použitia, ktorý môže potenciálne zaujímať každého. Chceli by som vás uistiť, že táto príležitosť bude dostupná aj pre uchádzačov na Slovensku.

_______________

Projekt AIPlan4EU financovaný EÚ spustil svoju druhú a poslednú otvorenú výzvu pre inovátorov, ktorá ponúka až 90 000 EUR bez vlastného kapitálu pre technológiu plánovania AI, vývoj softvéru a prípady použitia.

Prihláste sa na F6S do 31. januára 2023 do 17:00 SEČ

Prístup 𝗔 – inovátori (napr. výskumníci, odborníci, študenti), ktorí chcú prispieť plánovacou technológiou do ekosystému AIPlan4EU. 60 000 EUR vo financovaní bez vlastného kapitálu na projekt.

Prístup 𝗕 – konzorcium 2 partnerov: poskytovateľ prípadov použitia a odborník na plánovanie AI a/alebo vývoj softvéru. 90 000 eur pre jedno konzorcium.

Prístup 𝗖 – organizácie, ktoré majú odborné znalosti v oblasti plánovania a/alebo vývoja softvéru a chcú integrovať existujúce prípady použitia s UPF. 60 000 EUR za prípad použitia.

Pripojte sa k informačnému webináru o prístupe A 18. januára 2023 o 14:30 SEČ

Pripojte sa k informačnému webináru o prístupoch B & C 25. januára o 14:30 SEČ

• Zistite viac na stránke AIPlan4EU

_______________

Neváhajte použiť akýkoľvek komunikačný materiál dostupný tu.

Zdroj: https://www.f6s.com, zverejnené: 13. 1. 2023, autor: rpa