Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Zverejnenie výzvy APVV – VV 2020

APVV vyhlásila výzvu na riešenie projektov výskumu a vývoja za 33 mil. eur  – InnoNews.blog

Agentúra na podporu výskumu a vývoja (APVV) v súlade so zákonom č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov vyhlasuje verejnú výzvu na podávanie žiadostí na riešenie projektov výskumu a vývoja v jednotlivých skupinách odborov vedy a techniky podľa § 6 ods. 3 zákona č. 172/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov s označením VV 2020.

Dátum vyhlásenia výzvy je 22. 9. 2020, dátum ukončenia výzvy je 23. 11. 2020.

Viac informácií o výzve

Zdroj: APVV, zverejnené: 24.9.2020, autor: rpa