Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Zúčastnite sa podujatia Big Science Business Forum 2024

V dňoch 1. – 3. októbra 2024 sa v talianskom meste Terst uskutoční najväčšie podujatie svojho druhu Big Science Business Forum (BSBF). Fórum predstavuje obchodne orientovaný kongres zameraný na špičkové technológie a inovácie, ktorého cieľom je byť hlavným miestom stretnutia medzi výskumnými infraštruktúrami a priemyslom v Európe.

Zdroj: bsbf2024.org

Ide o jedinečnú príležitosť pre európske podniky a organizácie, aby boli plne informované a zapojili sa do výziev a súťaží s celkovým rozpočtom miliardy eur ročne. Tieto výzvy riadia priamo medzinárodné vedecké organizácie podľa osobitných pravidiel a postupov.

Konferenciu BSBF 2024 spoluorganizujú najväčšie vedecké organizácie:

 • Európska organizácia pre jadrový výskum (CERN);
 • Európska vesmírna agentúra (ESA);
 • Európske južné observatórium (ESO);
 • Európsky spalačný zdroj (ESS);
 • Európske zariadenie pre synchrotrónové žiarenie (ESRF);
 • Európsky röntgenový laser s voľnými elektrónmi (European XFEL);
 • Zariadenie pre výskum antiprotónov a iónov v Európe (FAIR);
 • Fúzia pre energiu (F4E);
 • Inštitút Laue-Langevin (ILL);
 • Observatórium Square Kilometre Array (SKAO).

 

Prečo sa zúčastniť

 • Získate informácie o možnostiach obstarávania v širokej škále obchodných oblastí a technológií;
 • Osobne sa stretnete so zástupcami veľkých vedeckých organizácií, ich kľúčovými dodávateľmi a odborníkmi na nové technológie;
 • Získate prehľad o pravidlách verejného obstarávania, právach duševného vlastníctva, normách a ako môžu podniky spolupracovať s vedeckým trhom z priemyselného hľadiska;
 • Zúčastnite sa trasovania malých a stredných podnikov, ktorého cieľom je zviditeľniť malé a stredné podniky ako kľúčové zainteresované strany pre podnikanie na veľkom vedeckom trhu;
 • Umožnenie výberu a poznania nových pridružených veľkých vedeckých organizácií (ABSO) s cieľom poskytnúť nové príležitosti na spoluprácu medzi európskym výskumným a priemyselným systémom;
 • Zlepšite sociálno-ekonomické faktory, ako je odborná príprava, kariérne príležitosti a zapojenie žien do veľkej vedy;
 • Predstavte svoje technológie a preskúmajte obchodné príležitosti v novom okruhu transferu technológií, aby ste sa zapojili do spoločného vedeckého trhu;
 • Prezentujte odbornosť svojej spoločnosti a jej potenciál pre rozvoj trhu veľkej vedy  účasťou na sponzoringu a na otvorenej výstavnej ploche;
 • Nadviažte kontakty a dlhodobé partnerstvá prostredníctvom stretnutí medzi podnikmi (B2B), medzi podnikmi a zákazníkmi (B2C) a na otvorenej výstavnej ploche vyhradenej pre BSO a spoločnosti.

 

Vytváranie kontaktov a sieťovanie je kľúčovým pilierom podujatia BSBF. Delegáti si budú môcť vopred dohodnúť B2B so zástupcami BSO, priemyslu alebo iných inštitúcií. To bude možné vďaka angažovanosti členských organizácií, ktoré budú prítomné so svojimi orgánmi, tímami pre verejné obstarávanie a technickými pracovníkmi. Súčasťou podujatia je aj priemyselná výstava s viac ako 120 stánkami, ktoré budú k dispozícii európskemu priemyslu a ďalším medzinárodným zainteresovaným stranám.

Slovenské satelitné podujatie

V prípade záujmu slovenských spoločností a podnikateľov sa bude 20. marca 2024 (10:00 – 12:00) v hoteli Devín organizovať satelitné promo podujatie na hlavnú konferenciu, ktorá sa uskutoční v Terste.

V rámci záujmu kontaktujte taliansku ambasádu na bratislava.eventi@esteri.it, odkiaľ sa budú čoskoro posielať pozvánky s programom.

 

Zdroj: bsbf2024.org; zverejnené: 29.2.2024; autor:onz