Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Zo starých eurofondov zostáva Slovensku vyčerpať viac ako 3-miliardy EUR

Čerpanie EÚ fondov 2014 – 2020. Zdroj: https://europske.noviny.sk

Slovensko využilo z eurofondov v programovom období 2014 až 2020 k 30. septembru tohto roka 11,47-miliardy EUR, z celkovej sumy 14,5-miliardy EUR. Čerpanie dosiahlo úroveň 79,08 %. Do marca budúceho roka zostáva vyčerpať ešte 3,03-miliardy EUR. Vyplýva to z informatívneho materiálu Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR, ktorý v stredu schválila vláda.

Z nevyčerpaných eurofondov pôjde 1,10-miliardy EUR na riešenie energokrízy, 94,84-milióna EUR na podporu ukrajinských utečencov a 1,84-miliardy EUR na realizáciu zazmluvnených projektov. Jedným z kľúčových opatrení na vyčerpanie eurofondov je okrem alokácií jednotlivých programov ukončenie implementácie projektov zo strany prijímateľov. „Efektívne dočerpanie eurofondov do veľkej miery závisí práve od prijímateľov, pretože je v ich réžii, aby svoje projekty úspešne dokončili a peniaze z eurofondov tak neprepadli. Všetky úhrady výdavkov v rámci projektov v súlade s európskou legislatívou sú prijímatelia povinní vykonať do 31. decembra tohto roka,“ uviedol rezort investícií v materiáli.

Vo výzvach a vyzvaniach na riešenie problematiky migračnej krízy súvisiacej s konfliktom na Ukrajine (FAST CARE) bolo z celkovej sumy 339,56-milióna EUR zazmluvnených 93,46 % a vyplatených 72,07 %. Od 15. mája tohto roku sa alokácia vo výzvach a vyzvaniach zvýšila o 16,45-milióna EUR a čerpanie o 244,72-milióna EUR.

Viac informácií:

Minister Peter Balík: Skvelá správa – pre Slovensko sme z eurofondov zachránili 700 miliónov eur

Zdroj: https://europske.noviny.sk, zverejnené: 13. 10. 2023 autor: rpa