Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Zmeny vo výzve “Matching” granty k zdrojom získaným od súkromného sektora

Zmena vo výzve “Matching” granty k zdrojom získaným od súkromného sektora. Zdroj: VAIA

 

Vo výzve “Matching” granty k zdrojom získaným od súkromného sektora v rámci výskumnej spolupráce dochádza k viacerým zmenám. Sprostredkovateľom tejto výzvy je Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky.

➡ K otvoreniu 2. kola výzvy dochádza v skoršom termíne – z pôvodného 27.6.2024 na 15.5.2024. Druhé kolo výzvy bude otvorené nasledujúce 3 mesiace (do polovice augusta 2024).

➡ Subjekty, ktoré neboli úspešnými žiadateľmi v 1. kole výzvy si môžu
v druhom kole podať samostatnú žiadosť aj za obdobie 2020-2022. Tým dochádza k rozšíreniu oprávneného obdobia vykazovaných spoluprác v 2. kole.

➡Dochádza k úprave vzorovej zmluvy o poskytnutí prostriedkov a jej príloh.

📖 Výzva je súčasťou Komponentu 9 Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania výskumu, vývoja a inovácií Plánu obnovy a odolnosti.

 

Viac informácií o výzve:

„Matching“ granty ku zdrojom získaným od súkromného sektora v rámci výskumnej spolupráce v znení zmeny č. 1

 

Zdroj: VAIA, zverejnené: 28.5.2024, autor: rup