Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Zmena vo výzve: Transformačné a inovačné konzorciá

Zmena vo výzve: Transformačné a informačné konzorciá. Zdroj: VAIA

Výskumná a inovačná autorita na Úrade vlády SR (VAIA) zverejnila zmenu výzvy Transformačné a informačné konzorciá (TIK).

Do výzvy boli doplnené anglické mutácie niektorých príloh. Pribudla tiež povinnosť predložiť životopisy kľúčových výskumníkov a inovátorov. Vzhľadom na úpravu legislatívy musia žiadatelia predložiť opis projektu a rozpočet projektu v anglickom jazyku. Všetky zmeny sú popísané na webe VAIA.

Vzhľadom na tieto úpravy sa tiež mení termín uzatvorenia výzvy z pôvodného 13. septembra na nový 4. októbra 2023.

Výzva je súčasťou Komponentu 9 Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania výskumu, vývoja a inovácií Plánu obnovy a odolnosti SR v rámci Investície 2 – Podpora spolupráce firiem, akademického sektora a organizácií výskumu a vývoja. Vyhlásená bola 12.6.2023.

Cieľom výzvy je posilniť výskumné a inovačné prostredie na Slovensku prostredníctvom podpory menšieho počtu tematicky zadefinovaných transformačných a inovačných konzorcií, ktoré budú prepájať verejných a súkromných aktérov zo Slovenska so špičkovými inštitúciami zo zahraničia. Tieto konzorciá majú generovať nové výskumné a inovačné aktivity a projekty v rámci celej inovačnej reťaze.

Celková alokácia výzvy je 89,94 mil. EUR (bez DPH). Podporených bude maximálne 8 konzorcií, ktoré by mali vznikať na základe organických väzieb a partnerstiev a generovať reálne výsledky spolupráce v podobe konkrétnych riešení ekonomických a spoločenských problémov, významne mobilizovať súkromné investície a budovať dlhodobé spolupráce hráčov z rôznych sektorov.

Významnou novinkou tejto výzvy je povinnosť substantívne zapojiť zahraničnú expertízu do riadenia konzorcia.

Viac informácií:

Transformačné a inovačné konzorciá

Zdroj: VAIA, zverejnené: 23. 8. 2023, autor: rpa