Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Zlatý certifikát pre Košice IT Valley

Košice IT Valley

Klaster Košice IT Valley obhájil koncom novembra 2020 certifikát zlatej excelencie, ktorý udeľuje Európsky sekretariát pre klastrové analýzy (ESCA). Certifikát predstavuje vstupenku klastrovej organizácie do prestížnej spoločnosti európskych klastrov a preukazuje vysokú profesionalitu procesov riadenia. Košice IT Valley je jediným zlatým klastrom na území Slovenska. Zoznam „zlatých klastrov“ v súčasnosti obsahuje len 119 klastrov z 18 krajín sveta.

Klaster Košice IT Valley získal prvýkrát zlatý certifikát už v roku 2015. V tom čase bol jeho prvým držiteľom v strednej Európe a stal sa jedným z troch certifikovaných klastrov v oblasti informačných a komunikačných technológií. Košický klaster má v súčasnosti 53 členov. Medzi jeho hlavné činnosti patrí podpora inovácií, príprava a implementácia vedecko-výskumných projektov, rozvoj internej spolupráce členov s inými organizáciami na národnej a medzinárodnej úrovni, motivácia detí a mládeže vo vzťahu k informačným technológiám a robotike a ďalšie aktivity v oblasti informačného transferu.

Ako uviedol Peter Blaškovitš, generálny riaditeľ Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SIEA), ktorá sa dlhodobo zaoberá podporou rozvoja klastrov vrátane ich certifikácie: „Získanie zlatého certifikátu je náročný proces. Vyžaduje si kvalitné fungovanie klastrovej organizácie počas celého obdobia od posledného hodnotenia, teda dva roky. Som rád, že IT Valley dokázal svoje hodnotenie obhájiť a verím, že ukázal cestu ďalším slovenským klastrom, že je možné hrať prvú európsku klastrovú ligu.“

V rámci udeľovania zlatých odznakov excelencie sa hodnotí 31 kvalitatívnych indikátorov najmä z oblasti manažmentu, vnútornej štruktúry, klastrovej stratégie, medzinárodných aktivít, finančného riadenia, poskytovaných služieb, „viditeľnosti v médiách“, tiež výstupov v oblasti výskumno-vývojových aktivít, spolupráce so školami a univerzitami a ďalšie prínosy. Na základe spracovanej správy dvomi expertmi ESCA o udelení rozhoduje medzinárodná expertná skupina (Cluster Excellence Expert Group), v ktorej je zastúpených 29 expertov z 11 krajín.

Podpora certifikácie klastrov na Slovensku je realizovaná prostredníctvom národného projektu SIEA s názvom Zvýšenie inovačnej výkonnosti slovenskej ekonomiky. V roku 2020 bolo okrem klastra Košice IT Valley celkovo certifikovaných ďalších 9 klastrových organizácií na bronzový certifikát.

Zdroj: SIEA, zverejnené: 16.12.2020, autor: rpa