Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Zjednodušený proces pre spoločné výskumné projekty Švajčiarska so Švédskom

Podporná schéma Weave

Švédska financujúca agentúra Formas sa zapojila do procesu Weave, čím sa zjednodušilo predkladanie návrhov. Oblasťami výskumu sú životné prostredie, poľnohospodárske vedy a územné plánovanie.

Proces Weave umožňuje výskumníkom vo Švajčiarsku a Švédsku predložiť spoločný návrh jednej z dvoch národných financujúcich organizácií. Výskumná otázka aj výskumný plán sú formulované spoločne. Podprojekty realizované v každej krajine sú vzájomne závislé a nemožno ich realizovať oddelene.

Rozpočet a požiadavky

Proces Weave je súčasťou schémy financovania projektov Švajčiarskej národnej nadácie na podporu vedy (SNSF). Neexistuje žiadny dodatočný rozpočet a platia bežné požiadavky na financovanie projektu. Napríklad výskumníci môžu predložiť návrh Weave len vtedy, ak neexistujú žiadne tematické presahy s inými aplikáciami, ktoré sú hodnotené v SNSF alebo s prebiehajúcimi projektmi.

Žiadatelia si môžu vybrať, ktorú financujúcu organizáciu chcú požiadať o finančnú podporu. Žiadosť môžu podať buď na SNSF v obvyklých termínoch 1. apríla a 1. októbra, alebo v apríli na Formas (21. apríla 2022). Okrem toho sú možné trilaterálne projekty s výskumnými partnermi z deviatich krajín alebo regiónov zapojených do procesu Weave.

Ďalšia ponuka financovania

Spoločné projekty sa môžu vykonávať aj v rámci medzinárodnej schémy spoluriešiteľov. Výskumníci vo Švajčiarsku môžu použiť až 50 % rozpočtu požadovaného od SNSF pre žiadateľov zo Švédska. To isté platí opačne pre projekty predložené Švédskej rade pre výskum spolu so švajčiarskymi žiadateľmi.

Rozširovanie medzinárodnej spolupráce

S pristúpením Švédska je teraz do procesu Weave zapojených jedenásť európskych krajín alebo regiónov. Okrem toho SNSF uzavrela bilaterálne dohody vedúcej agentúry so štyrmi krajinami alebo regiónmi vrátane Južnej Afriky a brazílskeho štátu Sao Paulo. Plánuje sa bilaterálny proces s USA.

Viac informácií:

Zdroj: https://www.snf.ch, zverejnené: 18. 1. 2022, autor: rpa