Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Získajte peniaze pre zelený projekt

2. ročník grantu Pre budúcnosť. Zdroj: https://www.slsp.sk

Nadácia Slovenskej sporiteľne vyhlasuje 2. ročník grantu Pre budúcnosť. Vyčlení 250 000 EUR na realizáciu projektov s reálnym dopadom na zlepšenie životného prostredia. Úspešné projekty môžu získať finančný príspevok do výšky 15 000 EUR.

Grant Pre budúcnosť 2023 podporí projekty, ktoré prinesú do otvorených priestranstiev zelené riešeniazelené inovácie pre širokú verejnosť, ktoré budú mať reálny a merateľný dopad na zlepšenie životného prostredia.

Zelené inovatívne projekty majú merateľný dopad na udržateľnosť, cirkularitu, úsporu energií a prírodných zdrojov. Zelené riešenia predstavujú adaptačné opatrenia do našich miest s cieľom pripraviť naše sídla na nepriaznivé dôsledky klimatickej zmeny – napríklad letné horúčavy, sucho, prívalové zrážky. Môže ísť o výsadbu alebo revitalizáciu voľne prístupných väčších zelených plôch, prípadne vytvorenie tzv. užitočného outdooru, čiže miesta v meste určeného na stretávanie, oddychovanie či športovanie.  

Ako uviedla na margo hodnotenia Barbara Henterová, správkyňa Nadácie Slovenskej sporiteľne: „Pri hodnotení projektov kladie odborná komisia dôraz, samozrejme, v prvom rade na mieru pozitívneho dopadu projektu – jeho merateľnosť a veľkosť cieľovej skupiny, ktorú projekt pozitívne ovplyvní. Dôležitými kritériami sú však aj škálovateľnosť a replikovateľnosť. V neposlednom rade sa striktne vyhýbame podpore projektov nesúcich akékoľvek známky greenwashingu.”

Greenwashing chápeme ako formu self-promotingu, šírenie dezinformácie s cieľom vytvoriť obraz environmentálne zodpovednej spoločnosti. Ide o presviedčanie verejnosti o tom, že produkty, ciele a filozofia organizácie sú šetrné k životnému prostrediu.

O grant sa môžu uchádzať občianske združenia, neziskové organizácie, mestá a obce, školy aj kultúrne inštitúcie. Svoje projekty môžu prihlásiť prostredníctvom elektronického formulára do 31. marca 2023. Jeden žiadateľ môže podať len jeden projekt, ktorý musí obsahovať povinné prílohy ako štatút právnickej osoby, doklad o zriadení bankového účtu a ilustračné fotografie. Viac informácií nájdete na oficiálnej stránke grantu Pre budúcnosť.

Zdroj: https://www.slsp.sk; SME, zverejnené: 13. 3. 2023, autor: rpa