Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Získajte grant projektu OSCARS pre inovatívne projekty v oblasti otvorenej vedy

Výzva kaskádových grantov projektu OSCARS sa otvára už v marci a je dostupná pre výskumné tímy a jednotlivcov zo všetkých vedeckých disciplín.

Zdroj: oscars-project.eu

Projekt OSCARS a jeho ciele

Projekt OSCARS spája európske výskumné infraštruktúry (RI), ktoré sú na svetovej úrovni. RI sa spájajú v rámci plánu ESFRI aj mimo neho s cieľom podporiť zavádzanie postupov otvorenej vedy v Európe.

Výskumné infraštruktúry sú súčasťou piatich vedeckých klastrov (humanitné a spoločenské vedy, vedy o živej prírode, environmentálne vedy, vedy o fotónoch a neutrónoch, astronómia, jadrová a časticová fyzika), ktoré sa usilujú o ľahší prístup k otvoreným dátam pre používateľov a verejnosť tým, že poskytujú politiky a postupy správy FAIR dát umožňujúce otvorenú vedu.

V súčasnosti sú tieto klastre súčasťou iniciatívy Európskeho cloudu pre otvorenú vedu (EOSC). Prostredníctvom projektu OSCARS budú prispievať k rozvoju a implementácii EOSCu.

Ciele

Cieľom projektu OSCARS je nadviazať na význam vedeckých klastrov a vytvoriť trvalé interdisciplinárne dátové služby spolu s pracovnými postupmi.

Projekt OSCARS prostredníctvom kaskádového grantového mechanizmu poskytne príležitosť na vzájomné obohacovanie a spoločný vývoj služieb medzi klastrami, ktoré budú súčasťou portfólia EOSC Exchange.

Prostredníctvom projektu OSCARS sa vytvoria a budú prevádzkovať komunitné kompetenčné centrá, zavedú sa virtuálne výskumné prostredia podporujúce zosúladenie postupov v oblasti analýzy vedeckých dát. Oba ciele prispejú k upevneniu úlohy klastrov ako tematických „uzlov vedeckých klastrov EOSC.“

 

Otvorené výzvy na predkladanie kaskádových grantov

Projekt OSCARS vyhlási dve otvorené výzvy (v celkovej hodnote približne 16 miliónov eur) na vývoj nových, inovatívnych projektov alebo služieb otvorenej vedy, ktoré spoločne podporia zavádzanie výskumu založeného na FAIR dátach v celom Európskom výskumnom priestore (ERA).

Projekty v oblasti ktoréhokoľvek z vedeckých klastrov môže navrhnúť výskumník alebo skupina výskumníkov prostredníctvom mechanizmu kaskádových grantov.

Prvá otvorená výzva sa vyhlási v marci 2024.

Kaskádové granty sa budú udeľovať v rozmedzí 100 – 250 tisíc eur na projekt formou paušálnej sumy (lump sum).

Konkrétne informácie o požadovanej štruktúre žiadosti a iných požiadavkách nájdete TU.

Ďalšie informácie o kaskádových grantoch projektu OSCARS nájdete TU.

 

 

Zdroj: oscars-project.eu; zverejnené: 9.2.2024; autor: onz