Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Žiadosť o štipendium na výskumné pobyty pre doktorandov, vedeckých výskumníkov, VŠ učiteľov v zahraničí

Predĺženie termínu na podanie žiadostí o štipendium do zahraničia. Zdroj: SAIA

Slovenská akademická informačná agentúra (SAIA) si dovoľuje informovať záujemcov o štipendijné pobyty udeľované na základe medzivládnych bilaterálnych dohôd do 16 krajín sveta, že termín podávania žiadostí bol predĺžený na 31. 1. 2023 do 16:00.

V rámci štipendijných ponúk udeľovaných na základe medzivládnych bilaterálnych dohôd sa študenti, doktorandi, vysokoškolskí učitelia a výskumní pracovníci môžu uchádzať o nasledovné typy pobytov: 

 • študijné pobyty, 
 • výskumné pobyty, 
 • prednáškové pobyty, 
 • letné jazykové školy. 

Zmenená uzávierka na štipendijné pobyty do 16 krajín sveta platí pre akademický rok 2023/2024 a letné kurzy počas leta 2023 a týka sa nasledovných krajín: 

 • Belgicko 
 • Bielorusko 
 • Bulharsko 
 • Česko 
 • Egypt 
 • Grécko 
 • Chorvátsko 
 • Kazachstan 
 • Maďarsko 
 • Moldavsko 
 • Poľsko 
 • Rumunsko 
 • Severné Macedónsko 
 • Slovinsko 
 • Srbsko 
 • Ukrajina. 

Viac informácií:

Termín podávania žiadostí do 16 krajín sveta udeľovaných v rámci bilaterálnych dohôd programu Akademické mobility bol predĺžený!

Zdroj: https://www.saia.sk, zverejnené: 15. 12. 2022, autor: rpa