Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Žiaci sa budú môcť vzdelávať na pôde Slovenskej akadémie vied

Vedci dívajúci sa do mikroskopov v laboratóriu. Zdroj: iStockphoto.com
Program pre komplexné poznanie a kritické myslenie SAV a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Zdroj: https://vedanadosah.cvtisr.sk

Aktívni žiaci si budú môcť rozvíjať svoje vedomosti, experimentálne zručnosti a kritické myslenie na pôde Slovenskej akadémie vied (SAV). Umožní im to Systémový program pre komplexné poznanie a kritické myslenie SAV a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR).

Vďaka programu, ktorý vzniká v úzkej spolupráci s významnými slovenskými odborníkmi a jednotlivými školami, budú môcť študenti pracovať na príprave svojich projektov v rámci olympiád alebo SOČ a využívať prístroje skutočných vedcov.

Podpora rozvoja kritického myslenia a tvorivosti žiakov je podľa štátneho tajomníka MŠVVaŠ SR pre vedu, výskum a vysoké školstvo Ľudovíta Paulisa dôležitou úlohou ministerstva. Tvrdí: „Cieľom je robiť to so zameraním sa na vedecké myslenie, praktické experimentovanie, porozumenie tomu, ako poznanie vzniká, a využitie získaných poznatkov v reálnom svete.“

Príprava a vedenie študentov už prináša i prvé výsledky. V rámci školských olympiád, ktoré zorganizovala bratislavská Iuventa, získala za svoj projekt 1. miesto v krajskom kole a Cenu dekana Prírodovedeckej fakulty UK v celoštátnom kole Alexandra Strelcová. Mladá gymnazistka z Banskej Bystrice pracovala na téme proteomických analýz energeticky zaťaženého myokardu.

Jarný tábor a Letná škola mladých vedcov

Vedecké myslenie SAV a rezort školstva podporuje aj projektmi, ako sú Jarný tábor či Letná škola mladých vedcov. Vďaka platforme George Science sa mladí bádatelia počas jarných prázdnin oboznámili s prácou vedeckých ústavov SAV, spoznali funkcie srdca, dozvedeli sa viac o vlastnostiach plastov, možnostiach ich separácie a recyklácie, vyskúšali si prácu s mikroskopmi a pomocou pokusov sa presvedčili o prítomnosti baktérií na vlastných rukách a mobilných telefónoch.

V spolupráci so vzdelávacím portálom Fenomény sveta pripravuje SAV a MŠVVaŠ SR zároveň 3. ročník Letnej školy mladých vedcov, do ktorej sa aj mimo projektu systematického vzdelávania zapája ďalších 11 ústavov SAV a Slovenský metrologický ústav.

Jednotlivé ústavy SAV vytvárajú pre študentov a pedagógov súbor pracovných pomôcok na biológiu, fyziku či technickú výchovu spolu s metodickými príručkami. Internetový portál Kreatívna veda zasa doplní experimentálne zostavy o vzdelávacie materiály, pracovné listy, inštruktážne videá, ale aj online kvízy, súťaže a žiacke projekty.

Súčasťou reformy

Rozvoj kritického myslenia sa napokon stáva aj súčasťou pripravovanej kurikulárnej reformy. Ako uviedol riaditeľ Ústavu materiálov a mechaniky strojov SAV, v. v. i., Martin Nosko: „V súčasnosti dokončujeme tvorbu ukážkových zostáv pre zážitkové vyučovanie na základných školách, ktoré umožnia žiakom jednoduchšie pochopiť preberané učivo.“

Program systémového vzdelávania sa aj zviditeľnil, a to cez prednášky na EXPO Dubaj počas tematického týždňa Knowledge & Learning v sekcii Slovakia: Supporting & Attracting Talents.

Zdroj: https://vedanadosah.cvtisr.sk, zverejnené: 8. 6. 2022, autor: rpa