Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Zhodnotenie Sympózia EOSC 2023

Sympózium EOSC sa tento rok konalo v Madride, v dňoch od 20. do 22. septembra 2023, počas španielskeho predsedníctva v Rade Európskej únie (EÚ). Podujatie organizoval projekt EOSC Future a trojstranná spolupráca EOSC (EOSC asociácia, Riadiaci výbor EOSC a Európska komisia) a stretli sa na ňom zainteresované strany z ministerstiev, tvorcovia politík, výskumné organizácie, poskytovatelia služieb, výskumné infraštruktúry a výskumné komunity, ktoré sú hnacou silou rozvoja a zapojenia do Európskeho cloudu pre otvorenú vedu (EOSC). Sympózium sa konalo hybridnou formou a zúčastnilo sa na ňom viac ako 500 účastníkov.

Zdroj: symposium23.eoscfuture.eu

EOSC v budúcnosti

Od minuloročného sympózia je zrejmé, že EOSC dosiahol kritický bod z hľadiska technológie, zapojenia komunity a zosúladenia na vnútroštátnej úrovni a na úrovni EÚ. Účastníci z rôznych oblastí, sektorov a krajín sa mali možnosť oboznámiť s najnovšími technickými míľnikmi, so zapojením komunity a plánov pre federáciu EOSC po roku 2027.

Hlavní rečníci, profesor výskumu Joaquín Tintoré zo Španielskej národnej rady pre výskum (CSIC) a Emanuela Girardi, zakladateľka a prezidentka spoločnosti Pop AI, poskytli účastníkom pohľad na naliehavé a dynamické prípady využitia EOSC v rámci morských a klimatických infraštruktúr, resp. na rýchly vývoj aplikácií umelej inteligencie.

Zástupcovia Európskej komisie (GR RTD a GR CNECT) a španielskeho predsedníctva Rady Európskej únie podporili na sympóziu budúce zapojenie, kontinuitu a udržateľnosť iniciatívy EOSC.

Kľúčové momenty a závery so Sympózia EOSC 2023

  • EOSC sa vyvíja na základe prístupu zdola nahor (a podpora Európskej komisie je neoddeliteľnou súčasťou zabezpečenia ďalšieho vývoja),
  • Rok 2024 bude „rokom návrhu a počiatočného nasadenia federácie EOSC“ (bude to tiež rok, v ktorom sa prijmú prvé rozhodnutia o riadení EOSC po roku 2027),
  • Plánovaný koncept uzla EOSC EÚ nie je hlavným uzlom, ale referenčným uzlom pre komunitu,
  • Je potrebné definovať minimálny súbor požiadaviek, ktoré umožnia vytvorenie inkluzívnej federácie EOSC,
  • Federácia EOSC bude zahŕňať viacero uzlov, pričom každá krajina a tematické spoločenstvo budú diskutovať o ich najlepšom usporiadaní,
  • Na sympóziu prišlo k zhode medzi zainteresovanými stranami v tom, že pokračujúca podpora Európskej komisie (a členských štátov) je kľúčová (a že EOSC by mala zostať dlhodobou prioritou na vnútroštátnej úrovni a na úrovni EÚ),
  • Národné príspevky do EOSC sa verejne sprístupnia na webovej stránke EOSC Observatory,
  • Kolektívne obstarávanie je nielen nákladovo efektívne, ale v Európe môže pomôcť zvýšiť využívanie komerčných cloudových služieb medzi výskumníkmi,
  • EOSC nefunguje izolovane: iniciatívy ako napr. dátové priestory, či iné ponúknu potenciálne príležitosti na synergie a spoločný vývoj s EOSC,
  • Budúcnosť EOSC nemôže existovať (alebo prosperovať) bez zapojenia ekosystémov otvorenej vedy mimo Európy, je potrebné spolupracovať aj s krajinami na ostatných kontinentoch, aby v budúcnosti mohla fungovať svetová iniciatíva pre otvorenú vedu.

Video nahrávky jednotlivých prezentácií zverejnia organizátori na webovej stránke Sympózia EOSC 2023 čoskoro. 

Jednotlivé prezentácie z podujatia Sympózium EOSC 2023 si môžete dohľadať podľa konkrétnej témy.

Zdroj: eosc.eu; zverejnené: 3.10.2023; autor: onz