Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Zhodnotenie činnosti APVV

APVV vyhlásila výzvu na riešenie projektov výskumu a vývoja za 33 mil. eur  – InnoNews.blog

Z dôvodu nekonania sa tohtoročnej výročnej konferencie počas pretrvávajúcej pandémie Agentúra na podporu výskumu a vývoja (APVV) informovala o svojej činnosti v roku 2019 ako aj počas pandémie v roku 2020.

Ako sa uvádza v správe APVV, strednodobá perspektíva Agentúry na podporu výskumu a vývoja je v jej rozšírenej schopnosti podporovať projekty z domácich zdrojov navýšením rozpočtu pre všeobecné výzvy a špecifické programy Agentúry. Mimoriadne dôležitým aspektom je podpora medzinárodnej vedecko-technickej spolupráce a využívanie kohéznych nástrojov EÚ pre rozvoj vedy a techniky. Blížime sa ku koncu programového obdobia programu Horizont 2020 a k začatiu Horizontu Európa, na čo sa treba pripraviť. V danom by Agentúra mohla zohrať pozitívnu úlohu, a to pri podpore účasti slovenských výskumníkov vo vznikajúcich konzorciách. Vzhľadom na procesy prebiehajúce v európskom výskumnom priestore je potrebné postaviť Agentúru na kvalitatívne vyššiu úroveň a otvoriť priestor, aby sa Agentúra z malého hráča vo vedecko-technickej sfére postupne rozvinula na pilier slovenskej vedy, ktorý bude rovnocenným partnerom pre partnerské agentúry v krajinách EÚ a vo svete.

Agentúra zároveň oznamuje, že v septembri 2020 opäť vyhlási verejnú výzvu na podávanie žiadostí na riešenie projektov výskumu a vývoja v jednotlivých skupinách odborov vedy a techniky podľa § 6 ods. 3 zákona č. 172/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov s označením VV 2020.

Zhodnotenie činnosti APVV

Zdroj: APVV, zverejnené: 16.9.2020, autor: rpa