Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Ženy predstavujú viac ako polovicu pracovníkov v oblasti vedy a techniky v EÚ

Infographic: Women in science and technology

Vo väčšine členských štátov EÚ je v univerzitnom vzdelávaní najmenej toľko žien ako mužov a počet doktorandiek sa zvýšil rýchlejšie ako počet ekvivalentných študentov. Ako sa to odráža vo vedeckej a technickej pracovnej sile?

V roku 2020 z takmer 73-miliónov osôb zamestnaných v oblasti vedy a techniky v EÚ vo veku od 15 do 74 rokov bolo takmer 37,5-milióna žien (51,3 %) a 35,5-milióna mužov (48,7 %).

V dvoch tretinách členských štátov tvorili väčšinu osôb zamestnaných v oblasti vedy a techniky ženy, pričom najvyšší podiel mali v Litve 63,7 % a v Lotyšsku 62,9 %. Rakúsko, Holandsko, Luxembursko, Česko, Taliansko a Malta boli jedinými krajinami s podielom menším ako 50 %, od 49,9 % do 45,2 %.

Na regionálnej úrovni (NUTS1) bol najvyšší podiel žien zamestnaných v oblasti vedy a techniky v roku 2020 v Litve (63,7 %), Lotyšsku (62,9 %), severnom a juhovýchodnom Bulharsku (60,4 %), na Azorských ostrovoch (59,6 %) a Estónsku (59,5 %).

Na druhom konci škály Malta zamestnávala vo vede a technike iba 45,2 % žien, za ňou nasledujú talianske regióny z juhu, severozápadu, severovýchodu a centra, ktoré sa pohybujú od 45 % do 47 %.

Viac informácií

Map: women in science and technology

Zdroj: EK, zverejnené: 11. 5. 2021, autor: rpa