Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Zelené energie v Poľsku prudko rastú

Renewables now EU's biggest source of electricity: study

Poľsko prechádza skutočnou revolúciou, čo sa týka podielu obnoviteľných zdrojov v energetickom systéme. Patrí medzi krajiny, ktoré najviac podporujú prechod od fosílnych k obnoviteľným zdrojom energie. V júni 2020 prekročilo hranicu 10-tisíc MW kapacity uloženej energie zo zelených zdrojov.

Agentúra Bloomberg oznámila, že Poľsko patrí medzi európskych lídrov v množstve investícií do obnoviteľných zdrojov. Medzinárodná energetická agentúra (IEA) predpovedá, že v rokoch 2019-2024 vzrastie v Poľsku kapacita uloženej energie z obnoviteľných zdrojov o 65 %. Je to skutočne pozoruhodný rast, ktorý výrazne poháňajú vpred vládne programy. Domácnosti napríklad dostávajú individuálnu podporu pri inštalácií fotovoltaických panelov.

Kým v roku 2010 Poľsko generovalo zhruba 10 % elektriny z obnoviteľných zdrojov, v súčasnosti je to 23 %. Tento podiel sa začal zväčšovať obzvlášť v posledných rokoch, keď nárast elektrickej energie zo zelených zdrojov dosahoval mimoriadne tempo.

V septembri 2020 poľský minister pre klímu a životné prostredie Tadeusz Kurtyka prezentoval plán Poľskej energetickej politiky do roku 2040. Tento projekt stojí na troch pilieroch. Predpokladom jedného z nich je dobrá kvalita ovzdušia. Poľsko chce veľmi rýchlo otočiť základy na ktorých je postavená verejná doprava. Do piatich rokov by všetky vozidlá mali prejsť z klasických spaľovacích motorov na elektrické alebo hybridné. Do roku 2025 tak všetky veľké mestá a ich aglomerácie zmenia svoj vozový park, v ktorom budú mať výlučne autobusy s nulovými emisiami. Aby sa tento cieľ naplnil, bol spustený podporný program vo výške viac ako 300-milónov EUR.  Pomôže sa tým mestám nakúpiť vyše 500 elektrických a hybridných autobusov.

Ambíciou Poľska je vytvoriť systém s nulovými emisiami, ktorý bude porovnateľný s konvenčnými zdrojmi energie. Súčasťou tohto systému je vytvorenie energetických parkov. Založený bude na troch pilieroch. Veľké veterné elektrárne postavené na mori, jadrová energia a lokálna produkcia z obnoviteľných zdrojov, ako sú menšie veterné, solárne či vodné elektrárne, ale aj plyn. Poľsko sa bude koncentrovať na budovanie veterných parkov v mori a rozširovanie lokálnej produkcie.  Tým chce doplniť energiu vyrobenú z plynu. Práve prostredníctvom diverzifikácie zdrojov mimo už existujúcich dodávateľov zvýši energetickú bezpečnosť.

Zdroj: HN; IEA, zverejnené: 1.12.2020, autor: rpa