Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Združenie univerzít The Guild: Rozmanitosť, udržateľnosť a kvalita musia byť charakteristické znaky akademického publikovania v Európe

The Guild
Združenie univerzít The Guild. Zdroj: https://sciencebusiness.net

Pred júnovým zasadnutím Rady pre konkurencieschopnosť, kde budú ministri vyzvaní, aby prijali závery o hodnotení výskumu a implementácii politík otvorenej vedy, The Guild (The Guild of European Research-Intensive Universities) nalieha na členské štáty, aby zabezpečili, že otvorený prístup bude slúžiť vede, nie vydavateľom.

Zatiaľ čo excelentnosť výskumu si vyžaduje voľný tok znalostí, niektoré stratégie a modely otvoreného prístupu zvyšujú finančnú záťaž výskumných inštitúcií. Poplatky za spracovanie článkov (APC), používané niektorými časopismi s otvoreným prístupom, zhoršujú neudržateľnú situáciu výdavkov na časopisy v univerzitných knižniciach a vytvárajú nerovnaký prístup k vedomostiam. Väčšia transparentnosť nákladov na publikovanie časopisov s otvoreným prístupom a spravodlivé a transparentné zmluvné dojednania s vydavateľmi sú kľúčové pre monitorovanie správneho využívania verejného financovania výskumu.

Je dôležité vyvinúť alternatívne a udržateľné modely otvoreného prístupu mimo APC. Guild vyzýva členské štáty, aby podporovali vývoj a zavádzanie časopisov a platforiem Diamond Open Access, ktoré často pozostávajú z komunitných a akademických iniciatív vedených a vlastnených vydavateľmi. Na rozdiel od iných modelov otvoreného prístupu si časopisy a platformy Diamond Open Access neúčtujú od autorov ani čitateľov žiadne poplatky. Môžu tak ďalej umožniť výskumníkom šíriť výsledky ich výskumu, čím sa zabezpečí bibliodiverzita a dôležité akademické publikovanie.

Výskumníci a výskumné inštitúcie sú kľúčom k riešeniu niektorých prekážok, ktoré bránia zavedeniu Diamond Open Access v Európe. Preto The Guild schvaľuje Akčný plán pre Diamond Open Access, ktorý otvára potrebný dialóg o tom, ako zosúladiť a rozvíjať spoločné zdroje na zvýšenie efektívnosti a štandardov kvality časopisov a platforiem Diamond Open Access.

Jan Palmowski, generálny tajomník The Guild, poznamenal: „Potrebujeme otvorené vedecké modely, ktoré sú finančne udržateľné. Práve teraz univerzity často platia za výskum a písanie, ktoré je základom výskumných prác. Platia poplatky za spracovanie článkov a v prípade niektorých časopisov platia navyše za sprístupnenie časopisov verejnosti prostredníctvom otvoreného prístupu. Musíme nájsť vysokokvalitné publikačné systémy, ktoré znížia hanebné zisky z publikácií s otvoreným prístupom, a posun smerom k non-APC, kvalitným publikačným modelom by mohol byť obrovský pokrok.“

Prečítajte si celé vyhlásenie

Zdroj: https://sciencebusiness.net; https://www.the-guild.eu, zverejnené: 18. 5. 2022, autor: rpa