Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Zapojte sa k EU Global Action on Space

Global Action on Space
Zdroj: EU Global Action on Space

Zlepšite viditeľnosť svojej spoločnosti zapojením sa do programu EU Global Action on Space, ktorého cieľom je podporiť medzinárodnú spoluprácu. Prihláste sa a zapojte sa do prebiehajúcej výzvy v rámci Business Coaching Services.

Vďaka Business Coaching Services môžete zlepšiť viditeľnosť svojej spoločnosti v rámci globálnej profesionálnej siete. Využite prístup k expertom a nájdite nových partnerov na posilnenie globálneho profilu vašej spoločnosti.

Čo Vám EU Global Action on Space v rámci Business Coaching Services ponúka?

  • Získate na mieru šitú podporu pre podnikanie
  • Zistíte, aké výhody vám prináša Vesmírny program Únie
  • Získate prístup k analýzam konkrétnych trhov
  • Získate prístup k viac ako 80 medzinárodným expertom
  • Zúčastnite sa na viac ako 50 sieťovacích a vzdelávacích podujatiach

Kto sa môže zapojiť?

Do Business Coaching Services sa môžu zapojiť malé a stredné podniky, ktoré sú založené a majú sídlo v členskom štáte EÚ a pôsobia v kozmickom sektore alebo využívajú kozmické služby. Taktiež sa doňho môže zapojiť aj každá organizácia, ktorá má sídlo v jednom z cieľových regiónov a chce využívať výhody európskeho vesmírneho sektora.

Podrobnejšie kritéria oprávnenosti sú uvedené na webovej stránke.

APPLY NOW

Viac informácií

Global market reports

EU Global Action on Space

Cieľom EU Global Action on Space je propagovať Vesmírny program Únie na celom svete a podporovať medzinárodnú spoluprácu s využitím údajov a služieb z vesmíru v širokej škále oblastí. Prostredníctvom série cielených tematických podujatí v rôznych globálnych cieľových regiónoch, ktoré demonštrujú potenciálnu pridanú hodnotu programu a jeho zložiek, predstavuje rôzne výhody, ktoré môžu programy Copernicus, EGNOS a Galileo ponúknuť aj mimo EÚ. Okrem toho poskytuje celý rad partnerských zdrojov, ktoré umožňujú spoločnostiam a organizáciám z EÚ a mimo nej spolupracovať v oblasti vesmíru aj mimo nej s cieľom rozšíriť a zlepšiť uplatňovanie vesmírneho programu v prospech spoločnosti.

Zdroj: www.eu-global-space.eu, zverejnené: 25.02.2022, autor: kha