Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Zapojte sa do štúdie Zero Debris Concurrent Design Facility

Zero Debris
Zdroj: ESA

Európska vesmírna agentúra (ESA) vyzýva európsky vesmírny sektor, aby sa zapojil do štúdie Zero Debris Concurrent Design Facility. Cieľom tejto štúdie je definovať odporúčania pre uplatniteľnosť a implementáciu prístupu Zero Debris v budúcich projektoch ESA, pochopiť súčasný stav techniky v Európe a navrhnúť stratégiu na dosiahnutie požadovanej technickej vyspelosti do roku 2030.

Na realizáciu prístupu “Zero Debris” pripravuje ESA prierezovú akciu štruktúrovanú okolo štyroch hlavných pilierov:

Zero Debris pillars
Zdroj: ESA

Predpokladaný harmonogram štúdie bude nasledovný:

  • Kick-off 13. septembra 2022 14:00-18:00

  • 2. Session 20. septembra 2022 14:00-18:00

  • 3. Session 27. septembra 2022 14:00-18:00

  • 4. Session 4. októbra 2022 14:00-18:00

  • Záverečná prezentácia 25. októbra 2022 9:30-16:30

Podrobnejší harmonogram vrátane tém jednotlivých sessions bude zverejnený neskôr.

Registrácia a účasť

Na jednotlivých sessions sa budú môcť zúčastniť interní a externí odborníci z európskeho vesmírneho sektora na diaľku po predchádzajúcej registrácii. Registrácia je bezplatná. Zúčastniť sa môžu subjekty z členských štátov ESA, spolupracujúcich štátov a pridružených štátov.

Súvisiaci obsah

Viac informácií

Registrácia

Zdroj: www.esa.int, zverejnené: 29.07.2022, autor: kha