Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Zapojte sa do hodnotenia ESF a iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých

Verejná konzultácia ESF. Zdroj: https://slovakia.representation.ec.europa.eu

Verejná konzultácia, v ktorej sa spätne hodnotí Európsky sociálny fond (ESF) za obdobie 2014 – 2020 a iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí, je neoddeliteľnou súčasťou hodnotenia projektov financovaných z ESF. Zisťuje spätnú väzbu od všetkých zainteresovaných strán ESF v krajinách EÚ, ako aj od širšej verejnosti.

Cieľom je zhromaždiť názory skutočných alebo potenciálnych príjemcov podpory z ESF a iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí, a zistiť, ako tieto nástroje vníma verejnosť. Do verejnej konzultácie sa môžu zapojiť zainteresované strany a všetci občania. Je k dispozícii v 23 úradných jazykoch EÚ na tomto odkazeKonzultácia bude prebiehať do 9. januára 2024 (vrátane).

Hlavné ciele hodnotenia:

  • posúdiť výsledky podpory z ESF a iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí v rokoch 2014 – 2020,
  • posúdiť účinnosť, efektívnosť, relevantnosť a pridanú hodnotu ESF a preskúmať, ako sa môže navzájom dopĺňať s inými fondmi,
  • získať informácie o skúsensotiach, ktoré môžu byť relevantné pre vykonávanie ESF+ počas programového obdobia 2021 – 2027,
  • prispieť k navrhovaniu budúcich programov po roku 2027.

Komu je táto konzultácia určená?

V rámci tejto konzultácie sú vítané príspevky všetkých občanov a organizácií. Príspevky sú vítané predovšetkým od:

  • občanov bez ohľadu na to, či prijímajú alebo dostali podporu z Európskeho sociálneho fondu,
  • organizácií zapojených do realizácie Európskeho sociálneho fondu, ako sú riadiace orgány, sprostredkovateľské orgány, realizátori projektov (vrátane mimovládnych organizácií), organizácie občianskej spoločnosti, členovia monitorovacích výborov, záujmové skupiny, ministerstvá školstva alebo práce alebo poskytovatelia vzdelávania a odbornej prípravy,
  • každej organizácie alebo každého občana so záujmom o oblasť zamestnanosti, sociálneho začlenenia, vzdelávania a odbornej prípravy.

Viac informácií:

Zapojte sa do hodnotenia Európskeho sociálneho fondu a iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých

Zdroj: https://europske.noviny.sk; https://slovakia.representation.ec.europa.eu, zverejnené: 8. 1. 2024, autor: rpa