Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Zapojte sa do analýzy programu Horizon Europe a skúste ovplyvniť jeho budúcnosť! Prihlásiť sa je možné už iba do zajtra!

Rádi by sme vás informovali o dvoch zaujímavých príležitostiach, týkajúcich sa programu Horizon Europe a jeho medzirezortnej hodnotiacej správy.

Prvou príležitosťou je online podujatie s názvom “Stretnutie zainteresovaných strán k programu Horizon Europe“, ktoré sa uskutoční 29. júna 2023. Cieľom podujatia je získať vaše názory a pohľady na implementáciu programu, prípravu návrhov a novinky v programe Horizon Europe. Bude sa tiež diskutovať o vyváženosti medzi nízkymi a vysokými úrovňami technologickej zrelosti v rámci programu. Vaše skúsenosti s programom Horizon Europe sú dôležité a radi by sme ich zohľadnili. Nezmeškajte túto výbornú príležitosť! Registrácia je možná do 22. júna 2023 na tejto adrese: [odkaz].

Druhou aktuálnou správou je otvorenie výzvy na predkladanie žiadostí do (High Level) Skupiny odborníkov pre medzirezortnú hodnotiacu správu programu Horizon Europe. V tejto skupine sa budú posudzovať a hodnotiť výsledky programu Horizon Europe. Komisia je otvorená pre žiadosti od vedcov, podnikateľov, rektorov, členov občianskej spoločnosti a inovátorov. Jej cieľom je zabezpečiť rodovú a geografickú diverzitu. Máte šancu zapojiť sa do tejto významnej iniciatívy! Možnosť podať žiadosť je predĺžená do 30. júna 2023. Nezmeškajte túto príležitosť a prispejte k budúcnosti výskumu a inovácií!

Zdroj: DG Research & Innovation, Unit 01, pew, 21.6.2023