Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Založenie „Mníchovského kvantového údolia“ v Bavorsku

The founding partners of the Munich Quantum Valley are Ludwig-Maximilians-Universität München (LMU), the Technical University of Munich (TUM) and Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg as well as the Bavarian Academy of Sciences and Humanities, the German Aerospace Center (DLR), the Fraunhofer-Gesellschaft and the Max Planck Society
Zakladajúcimi partnermi “Mníchovského kvantového údolia” sú Ludwig-Maximilians-Universität München (LMU), Technická univerzita v Mníchove (TUM) a Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, ako aj Bavorská akadémia prírodných a humanitných vied, German Aerospace Center (DLR), Fraunhofer Society a Max Planck Society. Zdroj: https://www.fraunhofer.de

Len rok po tom, čo bavorská krajinská vláda vydala vyhlásenie o úmysle (declaration of intend), bolo na Bavorskej akadémii prírodných a humanitných vied slávnostne podpísané memorandum o porozumení pri príležitosti formálneho zriadenia Mníchovského kvantového údolia. Financovanie 300-miliónov eur z High-Tech Agenda Bavar-ia bolo doplnené o viac ako 80-miliónov eur z prostriedkov federálnej vlády, ktoré doteraz priniesli členovia iniciatívy.

Za prítomnosti bavorského ministra-predsedu Dr. Markusa Södera, bavorský minister vedy Bernd Sibler a generálny riaditeľ bavorského ministerstva hospodárstva Dr. Sabine Jarothe, zakladajúci dokument podpísali 27. januára 2022 na Bavorskej akadémii prírodných a humanitných vied prezidenti partnerských univerzít a vedeckých organizácií.

Predseda bavorskej vlády Dr. Markus Söder uviedol „Kvantové výpočty otvárajú nový svet výskumných možností – toto je ďalšia generácia superpočítačov. A vďaka tomu rozvíjame Bavorsko na medzinárodného šampióna. Munich Quantum Valley spája našich najlepších na vedeckej scéne; najlepšie mysle na svete by mali prísť do Bavorska študovať a učiť. S programom Hightech Agenda Plus investujeme celkovo 3,5-miliardy eur, aby sme na univerzity pridali 13 000 nových študentov a 1 000 profesorov. Koniec koncov, technológia je budúcnosť.“

Minister hospodárstva a podpredseda ministra Hubert Aiwanger uviedol: „Mníchovské kvantové údolie je jedinečná sieť vedy a podnikania v Európe pozostávajúca z priemyselných partnerov, univerzít a výskumu orientovaného na aplikácie. Má sa postaviť prvý kvantový počítač “Made in Bavaria” v Mníchovskom kvantovom údolí. Kvantové počítače budú zohrávať kľúčovú úlohu vo výskume nových liekov a pri zlepšovaní logistiky a materiálového výskumu. S Mníchovským kvantovým údolím máme príležitosť položiť základy skutočného kvantového priemyslu v Bavorsku.“

Minister pre vedu Bernd Sibler dodal: „S Mníchovským kvantovým údolím sledujeme jasný cieľ – postaviť Bavorsko na popredné miesto v Európe, pokiaľ ide o výskum a využívanie kvantovej vedy a technológií. V regióne Mníchova už máme vynikajúcu úroveň vedeckej expertízy v oblasti kvantových technológií. Tieto odborné znalosti spájame do výkonného technologicky vyspelého ekosystému vedy a priemyslu a rozširujeme ho prinášaním poznatkov z iných častí Bavorska.“

Jediná sieť svojho druhu v Európe

Hlavným cieľom mníchovskej iniciatívy Quantum Valley je v priebehu nasledujúcich piatich rokov zriadiť Centrum pre kvantovú výpočtovú techniku ​​a kvantové technológie (ZQQ). Toto centrum je určené na poskytovanie prístupu k počítačom založeným na troch najsľubnejších v súčasnosti dostupných kvantových výpočtových technológiách: supravodivé, iónové a atómové qubity.

Iniciatíva tiež plánuje zriadenie kvantového technologického parku s cieľom spojiť výskumné kapacity a urýchliť transformáciu vedeckých poznatkov na predajné produkty. Tieto aktivity budú podporované možnosťami kvalifikácie a odbornej prípravy, ako aj schémami financovania pre start-upy s kvantovou technológiou.

Zakladajúcimi partnermi “Mníchovského Quantum Valley” sú Ludwig-Maximilians-Universität München (LMU), Technická univerzita v Mníchove (TUM) a Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (FAU), ako aj Bavorská akadémia prírodných a humanitných vied ( BAdW), German Aerospace Center (DLR), Fraunhofer Society a Max Planck Society.

Počiatočné úspechy podporujú tento koncept

Doposiaľ sa pod záštitou Mníchovského Quantum Valley spojilo viac ako 40 akademických inštitúcií, výskumných ústavov a podnikov. Vedecká práca sa už začala.

V ôsmich výskumných konzorciách pracuje viac ako 200 vedcov, ktorí spolu pokrývajú všetky zručnosti potrebné na zostavenie a obsluhu kvantových počítačov. Prebiehajú projekty majákov s cieľom zahrnúť expertízu z iných regiónov v Bavorsku a rozšíriť vedecký základ iniciatívy.

Medzitým sa k financovaniu 300-miliónov eur z bavorskej Hightech agendy pridalo viac ako 80-miliónov eur z programov financovania spolkového ministerstva školstva a výskumu a spolkového ministerstva pre hospodárstvo a klímu, ktoré boli v roku 2021 získané prostredníctvom spoločných žiadostí členmi iniciatívy.

Viac informácií:

Press release: Munich Quantum Valley successfully established

Munich Quantum Valley

Zdroj: https://sciencebusiness.net; https://www.fraunhofer.de, zverejnené: 1. 2. 2022, autor: rpa