Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Začal sa Týždeň Akademie věd ČR

Prednášky pre verejnosť, diskusie, pokusy aj dni otvorených dverí v laboratóriách a výskumných centrách ponúka prvý ročník Týždňa Akademie věd ČR, ktorý sa uskutoční 1. – 7. novembra 2021. Nadväzuje na osvedčený Týden vědy a techniky AV ČR, ktorý má za sebou už dve úspešné dekády. Vzhľadom na zhoršujúcu sa pandemickú situáciu Covid-19 sa časť programu koná online. Koronavírus sa pochopiteľne stal aj jednou z tém programu, pretože vedci a vedkyne z Akademie věd ČR sa dlhodobo aktívne podieľajú na hľadaní riešenia pandemickej krízy.

Bohatý program si organizátori pripravili nielen v sídle Akademie věd na Národní třídě v Prahe, všetko tiež priamo vo vedeckých pracoviskách po celej republike. Ako uviedla Eva Zažímalová, biochemička a predsedkyňa Akademie věd ČR: „Týždeň Akademie věd chápeme ako sviatok inštitúcie ako takej. Dôraz chceme klásť na prezentáciu toho najzásadnejšieho vedeckého bádania a na aktuálne úspechy našich vedeckých pracovníkov za posledný rok.“

Ocenenie za popularizáciu

Na úvod festivalu se predávali Ceny predsedkyne Akademie věd ČR za propagáciu či popularizáciu výskumu, experimentálneho vývoja a inovacií. Za dlhodobú činnosť v tejto oblasti predsedníčka AV ČR ocenila tri osobnosti z troch hlavných vedných oblastí Akademie věd ČR (živá príroda, neživá príroda, humanitné vedy).

V kategórii živá príroda si ocenenie z rúk členov Akademickej rady Markéty Pravdové a Ondřeje Beránka prevzal Miloslav Jirků z Parazitologického ústavu Biologického centra AV ČR. V posledných rokoch sa aktuálne zasadzuje za prirodzenú krajinu spásanú veľkými kopytníkmi – konkrétne v rezervácii v stredočeských Miloviciach.

V kategórii humanitných vied si ocenenia za popularizáciu oboru vyslúžila Eva Doležalová z Historického ústavu AV ČR. Špecializuje sa na dejiny stredoveku a často vystupuje ako expertka v reláciách Českej televízie, Českého rozhlasu a printových médií.

V kategórii neživá príroda si ocenenie za popularizáciu oboru odniesol Roman Neruda z Ústavu informatiky AV ČR. Dlhodobo sa venuje vzdelávaniu a predávaniu nadšenia pre informatické vedy, stojí napríklad za iniciatívou 100 vedcov – stretávanie nadaných stredoškolských študentov a ich pedagógov s vedcami. Je jedným z kmeňových členov Centra pre modelovanie biologických a spoločenských procesov (BISOP), ktoré sa zaoberá mimo iného modelovaním vývoja pandémie Covidu-19 a jej vplyvu na spoločnosť.

Prednášky o covide i tornáde

Ako vidíme, Covid-19 zamestnal vo vedeckom svete aj informatikov, ale pochopiteľne nielen ich. Asi najväčší objem práce v tejto oblasti ležal a stále leží na výskumoch v prírodovedných a medicínskych odboroch. Napríklad na expertoch na chémiu.

Práve o aktivitách chemikov v oblasti výskumu nového koronavírusu si prichystal prednášku pre verejnosť Jan Konvalinka z Ústavu organickej chémie a biochémie AV ČR. Zmienil sa v nej, s čím všetkým veda (a najmä chémia) proti novému koronavírusu prišla a na čom v súčasnosti vedci a vedkyne pracujú.

Nielen covid, ale aj extrémne prejavy počasia predstavujú v posledných mesiacoch a rokoch hrozby. Napríklad ničivé tornádo, ktoré sa prehnalo koncom júna 2021 južnou Moravou. Dalo sa predpovedať? Dal by sa v budúcnosti vytvoriť systém včasného varovania, ktorý by pomohol zachrániť ľudské životy? Vo svojej prednáške 2. novembra 2021 o 18:00 o tom prehovoril meteorológ Petr Zacharov z Ústavu fyziky atmosféry AV ČR. Online prednášky na ďalšie zaujímavé témy sa konajú každý deň, ich zoznam ponúkajú webové stránky Týždňa Akademie věd ČR.

5. novembra 2021 sa uskutoční panelová diskusia o prínosoch a rizikách geneticky modifikovaných potravín, ktorej sa zúčastnia napríklad Helena Tlaskalová-Hogenová z Mikrobiologického ústavu AV ČR, Jaroslav Doležel a Aleš Pečinka z olomouckej pobočky Ústavu experimentálnej botaniky AV ČR.

Návštevy laboratórií

Hlavným lákadlom popularizačných akcií vždy bývajú návštevy priamo u vedcov – v laboratóriách, pracovniach, výskumných centrách. Program si pripravili takmer všetky pracoviská Akademie věd (viac než päťdesiatka pracovísk), tie s ohľadom na aktuálnu situáciu okolo Covid-19 je nutné skontrolovať si, akcia skutočne koná. Napríklad obľúbené exkurzie na meteorologických pozorovateľniach v Kopistech a na Milešovciach sa bohužiaľ rušia.

V programe, zverejnenom na webových stránkach festivalu, možno vyhľadať pomocou filtra. Dni otvorených dverí a návštevy priamo u vedcov sú k dispozícii po vyfiltrovaní “prezenčných” akcií. K dispozícii by mala byť napríklad exkurzia do historických budov U Tři červených ruží, kde sídli sídli Ústav pre súčasné dejiny AV ČR.

S prezenčnou návštevou zatiaľ počíta aj Ústav teoretickej a aplikovanej mechaniky AV ČR v Prahe, kde bude možné si prezrieť prístroje, ktoré slúžia k 4D mikrotomografii.

Na zastávke s vedcom

Jak o vede premýšľajú mladí vedci a vedkyne na začiatku svojej kariéry? Čo ich k práci motivuje a čo musia zvládnuť? Nielen o tom budú dva večery rozhovorov s laureátmi Prémie Otta Wichterleho, udelené Perspektívnym výskumníkom. Online rozhovor nájdete v programe pod názvom Vědecká zasTÁVka.

O svojich skúsenostiach a práci viac povie okrem iného vedec, ktorý rieši ukladanie trestov v Česku, históriu, ktorá mapuje dejiny všedného dňa, alebo vedkyne, ktorá skúma aký dopad má vývoj spoločnosti na životné prostredie.

Ďalšie zaujímavosti

Program si pre návštevníkov pripravili tiež sponzori Týždňa Akademie věd ČR. Napríklad spoločnosť TRUMF sanace s. r. o., generálny partner festivalu, predstaví metódu, ktorá efektívne predchádza vlhkým stenám a vlhkým mapám. O digitalizácii a automatizácii potom prehovorí zástupca spoločnosti ČEPRO, a. s., hlavného partnera festivalu.

Súčasťou festivalu sú tiež výstavy. Jedna z nich sa koná v Galerii Věda a umění v prízemí hlavnej budovy AV ČR na Národní třídě. Nazýva sa Kópie a falzifikáty v portrétnej miniatúre a predstavuje historický vývoj tohto špecifického výtvarného smeru a spôsoby jeho použitia s využitím fotografických a grafických techník.

Zdroj: https://www.avcr.cz, zverejnené: 4. 11. 2021, autor: rpa