Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Z diskusie ako na špičkovú vedu: potrebuje viac zdrojov, ale aj kombináciu nástrojov a stanovenie priorít

Diskusia Veda a výskum: V čom môže byť Slovensko špičkové? Zdroj: VAIA

29. septembra 2023 sa počas 17. ročníka najväčšieho vedecko-popularizačného podujatia na Slovensku NOC VÝSKUMNÍKOV uskutočnila aj diskusia Veda a výskum: V čom môže byť Slovensko špičkové?

V paneli diskutovala generálna riaditeľka VAIA Michaela Kršková s predsedom SAV Pavlom Šajgalíkom, štátnym tajomníkom na MIRRI SR Martinom Bezekom a s Michalom Kardošom, výkonným riaditeľom Slovenskej aliencie pre inovatívnu ekonomiku (SAPIE).

Potrebujeme vo vede lepšie prioritizovať

Výskum na svetovej úrovni sa na Slovensku robí v odboroch biomedicíny, IT či materiálov. Avšak otázke, na čo sa zamerať prioritne, sa podľa M. Krškovej nevenujeme dostatočne a kontinuálne. Kým v základnom výskume vymedzovať priority nie je žiaduce, v aplikovanom výskume by sme sa mali začať špecializovať najmä v prepojení na priemysel a naše najkonkurencieschopnejšie sektory ekonomiky. Ako uviedla v diskusii M. Kršková: „Špičkové oblasti sa môžu vyprofilovať aj napríklad v už vyhlásených výzvach z Plánu obnovy a odolnosti SR. No chýbajú nám centrá aplikovaného výskumu, mapovanie prostredia, sledovanie megatrendov a identifikovanie tém, ktoré môžu byť základom konkurenčnej výhody Slovenska.“

Dávať každému trošku je slepou uličkou

Vďaka Plánu obnovy smeruje do výskumu a inovácií viac zdrojov, diskutujúci sa však zhodli, že v systéme chýbajú národné prostriedky. Podľa schválenej Národnej stratégie výskumu, vývoja a inovácií 2030 sa majú financie zo štátneho rozpočtu na výskum a inovácie navýšiť na 1-mld. EUR ročne. Zároveň je potrebné zdroje lepšie alokovať na kvalitné projekty, na čo sa už v súlade so stratégiou zaviedli niektoré mechanizmy.

Každá skupina inovátorov potrebuje iné nástroje podpory

Motívom podpory pre existujúce motory ekonomiky má byť zintenzívnenie ich vlastného výskumu a vývoja a spolupráca s verejnými výskumnými inštitúciami. Zároveň je potrebné prijímať také politiky v oblasti talentu, aby podnikom nechýbali zamestnanci s vhodnými zručnosťami. Nové perspektívne odvetvia potrebujú nástroje financovania a podporu naprieč celou inovačnou reťazou – nielen zdroje, ale tiež fungujúci ekosystém, prístup k mentoringu, networkingu, možnosti pre získanie know-how či na expanziu na zahraničné trhy. Treťou oblasťou je vytvorenie priestoru pre excelentnosť s medzinárodným dopadom: vedcov, ktorí majú ambície a schopnosti robiť vedu na svetovej úrovni.

Diskusia sa dotkla aj dominancie automobilového priemyslu, ktorá sa označuje skôr ako nevýhoda Slovenska. Podľa M. Kardoša zo SAPIE môžu domáce technologické firmy, doteraz zamerané na zahraničné trhy, „naskočiť“ na nové trendy v automobilovom priemysle. A vyvinuté riešenia následne ponúknuť v iných odvetviach.

Viac informácií:

Záznam diskusie

Zdroj: VAIA, zverejnené: 5. 10. 2023, autor: rpa