Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Workshop projektu EMOBICITY – Európsky týždeň regiónov 2020

EMOBICITY in the EU Regions Week 2020 | Interreg Europe

Workshop projektu EMOBICITY v rámci programu Interreg Europe, ktorý sa uskutočnil 12. novembra 2020 počas  Európskeho týždňa regiónov 2020 na tému „Elektrická mobilita a obnoviteľné zdroje v akčných plánoch“ bol výsledkom spolupráce 7 projektov EÚ v oblasti elektronickej mobility: EMOBICITY, e-MOPOLI, EV Energy, EnerNetMOB, SEEV4-City, CleanMobilEnergy (Interreg) a DYDAS (CEF). Cieľom workshopu bolo prediskutovať príklady integrácie elektronickej mobility do akčných plánov spolu s parametrom RES a otvorenými dátami.

Kľúčovým záverom bolo, že na urýchlenie elektrickej mobility s RES sú potrebné ďalšie ekonomické stimuly a strategické digitálne nástroje. V Amsterdame sa riešil problém najskôr zriadením nabíjacích staníc a potom prilákaním používateľov; zatiaľ čo grécka dotačná schéma „GO ELECTRIC“ odhaľuje jasnú preferenciu v oblasti e-mikro-mobility. Zdôraznila sa úloha projektov EÚ, ktoré fungujú ako akcelerátor elektrickej mobility uľahčovaním budovania kapacít.

Ako uviedla Maria Zarkadoula, vedúca oddelenia životného prostredia a dopravy, CRES: „To, čo potrebujeme, je v prvom rade politická vôľa, potom cieľový pracovný tím, zúčastnené strany s doplňujúcim pozadím a nástroj na získavanie vedomostí; to je úloha EMOBICITY a samozrejme všetkých projektov EÚ … “.

Prezentácie

No alt text provided for this image

Zdroj: https://www.interregeurope.eu, zverejnené: 23.11.2020, autor: rpa