Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Workshop na tému zdieľaná ekonomika

Goethe-Institut Bratislava si pre ľudí, ktorých zaujíma zdieľaná ekonomika, pripravil dvojdenný workshop pozostávajúci z rôznych aktivít zameraných na témy ako sú udržateľnosť, opraviteľnosť vecí, cirkulárna ekonomika a recyklácia. Tento workshop, plne financovaný programom Erasmus+, sa uskutočnil v dvoch slovenských mestách, v Bratislave a v Trnave, kde účastníci mohli priamo diskutovať so zástupcami organizácií aktívne v týchto oblastiach. 

Prvý deň si pre participantov pripravilo občianske združenie Repairably prezentáciu o opraviteľnosti vecí ako základnom pilieri cirkulárnej ekonomiky, ktorá pokračovala príjemnou diskusiou s poslucháčmi. Repairably je zamerané na certifikáciu výrobkov, ktoré vedia byť finančne nenáročne a jednoducho opravené, čím sa usiluje o minimalizáciu odpadu v spoločnosti, a tým pomoc životnému prostrediu.

Program pokračoval formou cykloprechádzky zdieľanými bicyklami značky Rekola, ktorej súčasťou boli návštevy lokálnych organizácií zaoberajúcimi sa rôznymi aspektami zdieľanej ekonomiky, spojené s diskusiami s ich zástupcami. Navštívená bola napríklad bezobalová pekáreň U Dobrožrúta alebo komunitné centrum Bystro.

Druhý deň sa participanti presunuli do Trnavy, kde ich čakal program v kultúrnom centre Malý Berlín, zameraný na tému zdieľaná ekonomika na regionálnej úrovni. Tento dvojdenný workshop bol neskôr ukončený s DIY aktivitou, kde si účastníci mohli otestovať svoje praktické zručnosti pri výrobe trička alebo tašky metódou sieťotlače.

Zdroj: Goetheho inštitút, publikované 23.7.2021, lum, pew