Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Workshop kreativity a inovácie v podnikaní

Logo inovujme

Stredné a vysoké školy sa môžu prihlásiť na bezplatný program a ponúknuť svojim študentom stať sa inovátormi v rámci národného projektu inovujme.sk.

Školy môžu prihlásiť svojich študentov do programu kedykoľvek počas školského roka 2021/2022 e-mailom na inovujme@siea.gov.sk, prípadne kontaktovať a dohodnúť si termín cez sociálne siete.

Počas inovačného 5-hodinového interaktívneho workshopu si študenti osvoja techniku tvorby nových nápadov. To, ako ju zvládli, si overia už počas workshopu na reálnom zadaní. Úlohy z praxe zadávajú priamo školy, predstavitelia samospráv alebo podnikatelia. Lektori na workshopoch prostredníctvom teórie, hier, rozhovorov, testov, kvízov a prezentácií približujú mladým ľuďom cestu kreativity a vlastného podnikania.

Národný projekt Zvýšenie inovačnej výkonnosti slovenskej ekonomiky – inovujme.sk, realizuje Slovenská inovačná a energetická agentúra v operačnom programe Integrovaná infraštruktúra v gescii Ministerstva hospodárstva SR. Spolufinancovaný je z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Viac informácií

Zdroj: https://www.inovujme.sk, zverejnené: 31. 8. 2021, autor: rpa