Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Vzdelávanie a výskum v číslach – Nemecko 2021

Bildung und Forschung in Zahlen 2021

Spolkové ministerstvo pre vzdelávanie a výskum (BMBF) zverejnilo v septembri 2021 publikáciu s názvom: „Bildung und Forschung in Zahlen 2021“, ktorá poskytuje štatistický prehľad o vývoji jednotlivých oblastí vzdelávania a výskumu v Nemecku.

V oblasti výskumu štatistický prehľad hodnotí energie šetrné k životnému prostrediu, efektívnu zdravotnú starostlivosť, udržateľnú mobilitu, modernú komunikáciu, alebo bezpečnú výrobu – na to všetko potrebuje Nemecko pokrok vo vede a technológiách.                                                                       

Nemecko je krajinou inovácií a na výskum a vývoj vynakladá viac finančných prostriedkov ako kedykoľvek predtým. Spolkové výdavky na výskum a vývoj vzrástli od roku 2005 do roku 2019 z 9-miliárd EUR na 18,7-miliardy. Výdavky na výskum a vývoj sa tak za 14 rokov viac ako zdvojnásobili.

Pozitívny trend je aj v ekonomickej sfére. Výdavky spoločností na výskum a vývoj v tejto krajine vzrástli v roku 2019, v porovnaní s predchádzajúcim rokom, zhruba o 5,2 % na 75,8-miliardy EUR. V roku 2019 vláda a podniky vynaložili na výskum a vývoj 110-miliárd EUR, čo zodpovedá zhruba 3,19 % hrubého domáceho produktu (HDP).

Nemecko prekročilo cieľ „Stratégie Európa 2020“ vynaložiť 3 % HDP na výskum a vývoj ročne už tretíkrát za sebou!

V medzinárodných rebríčkoch inovácií patrí Nemecko pravidelne medzi lídrov v oblasti inovácií. V prehľade výsledkov Európskej komisie patrí Nemecko do skupiny silných európskych inovátorov. Globálny index inovácií dáva Nemecku vedúce postavenie a nemecké patentové prihlášky zaujímajú popredné miesto na celom svete.               

V porovnaní s USA má Nemecko na milión obyvateľov takmer dvakrát viac patentov relevantných pre svetový trh. Na udržanie silnej konkurenčnej pozície Nemecka v medzinárodnom porovnaní je nevyhnutné v dlhodobom horizonte zaoberať sa budúcimi trendmi a výzvami. Najväčšou úlohou vedy a výskumu v najbližších rokoch bude pravdepodobne boj proti zmene klímy, ktorého cieľom je v tejto súvislosti využiť vhodné technológie a ešte lepšie porozumieť komplexným klimatickým procesom na čo najefektívnejšie obmedzenie globálneho otepľovania.

Digitalizácia je taktiež rozhodujúca pre budúcu životaschopnosť Nemecka, ako krajiny inovácií, ktorá v prvom rade umožňuje strategicky dôležité témy, ako je umelá inteligencia, ale je tiež predpokladom väčšej účasti malých a stredných podnikov (MSP) v inováciách.    

Do hry vstupuje aj daňová dotácia na výskum, ktorá v Nemecku vstúpila do platnosti od 1. januára 2020. Nemecko týmto spôsobom pomáha propagovať predovšetkým výskumné činnosti MSP.

Viac informácií:

Bildung und Forschung in Zahlen 2021

Zdroj: https://www.bmbf.de, zverejnené: 1. 10. 2021, autor: rpa, Blanka Hermanová