Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Vzdelávacia ofenzíva pre udržateľnú výrobu mikročipov v Európe

Ťažiskom študijných programov je vývoj a výroba udržateľných a energeticky efektívnych mikročipov. Zdroj: https://www.tugraz.at

Technická univerzita v Grazi (TU Graz) realizuje medzinárodný projekt, ktorý spája 15 univerzít, spoločností a výskumných inštitúcií s cieľom vyškoliť naliehavo potrebných špecialistov pre priemysel na výrobu polovodičov. Autor Philip Jarke vo svojom príspevku zo dňa 31.10.2023 uviedol, že Európska únia (EÚ) sa podieľa na financovaní tohto projektu vo výške sumou 7,15-milióna EUR. 

Európsky zákon o čipoch má posunúť európsky mikročipový priemysel na novú úroveň. Do výstavby nových závodov na výrobu polovodičov v Nemecku, Poľsku a Taliansku sa preinvestuje niekoľko miliárd EUR. Na prevádzku týchto nových „High-Tech“ lokalít je potrebný veľký počet inžinierov a technikov a stále nie je jasné, odkiaľ títo kvalifikovaní pracovníci budú pochádzať. Elektronickému priemyslu už teraz chýba kvalifikovaný personál.

Iba v Rakúsku chýba dodatočných 14 000 kvalifikovaných pracovníkov. V Európe sa ich potreba odhaduje na 60 000 až 150 000!

Sedem európskych univerzít spojilo svoje sily s ďalšími ôsmimi partnermi z priemyslu a výskumu v projekte „GreenChips-EDU“ s cieľom čeliť konkrétne tomuto nedostatku kvalifikovaných pracovníkov. Spoločne by chceli podporiť predovšetkým vzdelávanie špecialistov v oblasti mikroelektroniky. Európska komisia (EK) financuje tento štvorročný projekt sumou 7,15-milióna EUR a Rakúska agentúra na podporu výskumu (FFG) pridáva ďalších 750 000 EUR.

Projektový manažér Bernd Deutschmann, vedúci „Inštitútu elektroniky Technickej univerzity“ v Grazi uviedol: „Rozhodujúcim faktorom pri rozhodovaní o umiestnení výroby v mikroelektronickom priemysle boli výrobné náklady. Dnes sa mikročipy vyvíjajú a vyrábajú tam, kde sú špecialisti. Prostredníctvom projektu „GreenChips-EDU“ spájajú európske univerzity po prvý raz svoje sily, aby vytvorili spoločné učebné osnovy pre odbornú prípravu v oblasti elektrotechniky a mikroelektroniky a vyškolili tak potrebných špecialistov z technických univerzít v Európe najlepším možným spôsobom.“

Energetická účinnosť a udržateľnosť vo výkonovej elektronike

Ťažiská študijných programov budú klásť dôraz na vývoj a výrobu udržateľných a energeticky účinných mikročipov, pretože energeticky úsporné mikročipy sú nevyhnutné na dosiahnutie klimatických cieľov v Európe. Bernd Deutschmann ďalej dodal: „Pozornosť sa sústreďuje najmä na oblasť výkonovej elektroniky. Európa je medzinárodným lídrom a veľmi potrebuje personál, pre ktorý chceme kvalifikovať mladých ľudí.“

Medzinárodne harmonizované študijné programy uľahčujú krížové uznávanie študijných výsledkov na hraniciach a podporujú mobilitu študentov. Projekt „GreenChips-EDU“ tiež ukazuje dôležitosť medzinárodných univerzitných sietí. TU Graz je súčasťou „Európskej univerzitnej aliancie“ (Unite!) a viacerí partneri v projekte „GreenChips-EDU“ sú tiež členmi „Unite!“.

Ako uviedla prorektorka pre výskum na „TU Graz“ Andrea Höglinger: „Dobrá sieť s vynikajúcimi partnermi z vedy a obchodu umožňuje takýto projekt. Šesť zo siedmich univerzít je členmi siete „Unite!“, strategickej aliancie deviatich technických univerzít v Európe.“    

Bernd Deutschmann ďalej dodal: „Naším cieľom je, aby počas štvorročného projektového obdobia absolvovalo bakalársky alebo magisterský program 600 študentov“. Magisterské programy by sa mali zachovať aj po skončení projektového obdobia. Okrem študijných programov rozvíja „GreenChips-EDU“ aj vzdelávacie kurzy pre ďalšiu a vyššiu kvalifikáciu kvalifikovaných pracovníkov z priemyslu. Spektrum siaha od krátkych workshopov cez mikrokreditné programy až po programy MBA.

Záverečné práce v spolupráci s firmami

Okrem univerzít, asociácie a výskumného ústavu je do „GreenChips-EDU“ zapojených aj šesť spoločností, vrátane „Infineon Technologies Austria“ a „Končar“ z Chorvátska. Priemyselní partneri sú zapojení okrem iného prostredníctvom výučbových úloh a spolupráce na diplomových prácach.

Sabine Herlitschka, generálna riaditeľka spoločnosti „Infineon Technologies Austria“ komentuje: „Mikroelektronika je obrovskou pákou na dosiahnutie klimatických cieľov, a tak prispieva k dekarbonizácii a digitalizácii. Viac ako kedykoľvek predtým sú na implementáciu týchto pôsobivých inovácií, ako je znižovanie emisií a realizovanie obrovského potenciálu energetickej účinnosti, potrební kvalifikovaní technickí odborníci. Ide o veľmi atraktívne pracovné príležitosti, ktoré môžu formovať lepšiu budúcnosť. „GreenChips-EDU“ pomôže vytvoriť súčasné a cielené učebné osnovy s cieľom prilákať viac mladých ľudí k technickým štúdiám. Infineon Technologies Austria prispeje v nadchádzajúcich rokoch najmä svojimi rozsiahlymi odbornými znalosťami v oblasti výskumu, vývoja a výroby energeticky úsporných čipov, ako aj svojimi vzdelávacími aktivitami pre viac ako 100 000 mladých ľudí. Spolu s týmto konkurenčným konzorciom budeme inšpirovať nadšenie pre technológie, podporovať vzdelávanie a školiť technických špecialistov pre budúcnosť. Ide o veľmi konkrétnu iniciatívu na posilnenie európskeho fondu talentov v tejto vysoko relevantnej oblasti mikroelektroniky.“

Viac informácií:

TU Graz fordert Bildungsoffensive für nachhaltige Mikrochips made in Europe

Zdroj: https://www.tugraz.at, zverejnené: 15. 11. 2023; spracovala: Dr. Blanka Hermanová; rpa