Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Výzvy Európskej vesmírnej agentúry financované z programu Horizont Európa

Európska vesmírna agentúra (ESA) vyhlasila dve výzvy financované v rámci programu Horizont Európa pre program Galileo a EGNOS Upstream R&D.

Prvá výzva Next Generation Ground Reference Clocks for EGNSS má za cieľ posúdiť a preskúmať vhodnosť kandidátskych riešení pre budúce pozemné referenčné hodiny EGNSS.

Dnešné pozemné infraštruktúry EGNOS a Galileo sa spoliehajú na zavedené komerčné technológie pozemných hodín, nesú však so sebou niekoľko nevýhod. ESA preto hľadá prvé hodnotenie európskych kandidátskych technológií pred vývojom prevádzkového riešenia a má v úmysle zadať viacero zmlúv na preskúmanie rôznych riešení.

Druhá výzva s názvom EGNOS System Studies for Railways sa zameriava na konsolidáciu začatej práce na podporu používania systému EGNOS v železniciach, ktorá je založená na postupnom zavádzaní služieb SBAS.

Európska geostacionárna navigačná prekryvná služba (EGNOS) je európsky regionálny satelitný augmentačný systém (SBAS), ktorý sa používa na zlepšenie výkonnosti globálnych navigačných satelitných systémov (GNSS). Ako súčasť plánu modernizácie európskeho systému riadenia železničnej dopravy (ERTMS) (s cieľom zlepšiť výkon lokalizácie a znížiť počet traťových zariadení) bol EGNOS identifikovaný ako kľúčový vstup pre budúcu modulárnu palubnú lokalizáciu.

Cieľom tejto výzvy je podporiť zavedenie EGNSS v železniciach konsolidáciou nového súboru požiadaviek systému EGNOS a vypracovaním predbežných vstupov do SBAS/železničného systému a užívateľských noriem.

Obidve výzvy majú cenový rozsah nad 500 000 EUR a dátum uzávierky je stanovený na 4. a 3. júna 2024. Pre viac informácií a zaslanie ponuky kliknite sem.

Zdroj: ESA, 24.4.2024, nim