Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Výzva: Vedecká komunikácia výziev RDA v kontexte EOSC

V rámci vyhlásenej výzvy projektu EOSC Future sa očakávajú žiadosti od odborníkov z oblasti vedeckej komunikácie. Výzva je zameraná na dodanie série kvalitných článkov, ktoré budú prezentovať výsledky a výstupy vybraných projektov programu Research Data Alliance (RDA) a European Open Science Cloud (EOSC) Future Open Calls. Rozpočet výzvy je 15 000 EUR. Žiadosti môžu podávať záujemcovia z krajín EÚ a z pridružených krajín. Financovaný bude jeden projekt.

Zdroj: eosc-portal.eu

RDA v súčasnosti realizuje program pozostávajúci z 30 malých projektov v rámci projektu EOSC Future. Ich cieľom je umožniť ďalšiu integráciu a využívanie služieb EOSC a prostredníctvom kanálov RDA priblížiť EOSC širšej komunite. Cieľom týchto otvorených výziev RDA je tiež zapojiť komunitu, ktorá sa podieľa na zdieľaní dát prostredníctvom aktivít zdola nahor, aby prispela svojím know-how do Európskeho otvoreného vedeckého cloudu (EOSC). Projekty sa majú ukončiť v auguste 2023.

EOSC je pre mnohé výskumné komunity dosiaľ novým konceptom, a preto je potrebné im EOSC priblížiť, aby pochopili a zapojili sa do zdieľania dát v celom životnom cykle výskumu pomocou EOSC. Zoznam v súčasnosti financovaných projektov RDA/EOSC Future Open Call nájdete TU.

Zdroj: eoscfuture-grants.eu

Pre koho je výzva určená

Výzva je určená pre vysokokvalifikovaných jednotlivcov, pracovníkov na voľnej nohe alebo organizácie špecializujúce sa na vedeckú komunikáciu. Uchádzači by mali pracovať v oblasti vedeckej komunikácie, ideálne so skúsenosťami s európskym výskumným prostredím. Od uchádzačov sa očakáva, že predložia tri príklady svojej najnovšej práce. Výhodou je, ak majú znalosti o otvorenej vedy, RDA a EOSC. Od úspešného uchádzača sa očakáva, že bude úzko spolupracovať s realizačným tímom implementujúcim granty a zúčastňovať sa na pravidelných koordinačných stretnutiach projektu ako pozorovateľ. Cieľom je prezentovať na verejnosť a širšej vedeckej komunite, ako tieto projekty zapadajú do európskeho výskumného prostredia a akým spôsobom prispievajú do budovania EOSC.

Aké typy aktivít budú financované

Cieľom je prezentovať projekty RDA financované z programu EOSC Future, ich výsledky, ako aj koncepciu EOSC širšiemu vedeckému a laickému publiku. Na dosiahnutie tohto cieľa je potrebné kriticky zhodnotiť, prezentovať a vytvoriť články, ktoré tieto koncepcie urobia zrozumiteľnými, najmä mimo komunít, ktoré na nich v súčasnosti už pracujú. Úspešné žiadosti by mali zohľadňovať úlohu otvorenej vedy v otvorenom výskume a výzvy, ktoré majú rôzne výskumné oblasti pri implementácii otvorenej vedy. Od experta na vedeckú komunikáciu sa očakáva, že bude úzko spolupracovať s koordinačným tímom pri identifikácii úspešných príkladov a formovaní koncepcií tak, aby ich bolo možné čo najefektívnejšie komunikovať. Pre lepšiu prezentáciu možno tiež zvážiť rôzne neštandardné nástroje, ako napr. vizualizáciu dát alebo interaktívne platformy, atď.

Pri úspešných žiadostiach sa budú zohľadňovať tieto výsledky:

  • Dodanie 4-5 profesionálnych vedeckých komunikačných prvkov, ktoré predstavia kľúčové prvky prebiehajúcich výziev, 
  • 1 všeobecný článok o úlohe RDA v EOSC a o programe výziev a prehľad rôznorodých činností,
  • Články by mali poukázať na vplyv výziev na disciplinárny výskum, prepojenie s EOSC a vplyv investícií do tohto programu otvorených výziev,
  • Prezentovať vplyv, ktorý má EOSC na pracovné postupy výskumných pracovníkov.

Očakáva sa, že diseminačné aktivity sa začnú v apríli a ukončia sa do septembra 2023 tak, aby sa zhodovali s poslednými fázami projektov, ktoré pripravujú svoje výstupy.

Ďalšie informácie o výzve, ako i podrobnosti o procese vyhodnocovania žiadostí nájdete TU.

Žiadosť o zapojenie sa do výzvy je možné podať do 17. apríla 2023 (16:00 hod.).

Zdroje: eoscfuture-grants.eu; zverejnené: 20.03.2023; autor: onz