Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Výzva v rámci programu Mobility Visit na rok 2023

Výzva v rámci programu Mobility Visit na rok 2023. Zdroj: https://www.sav.sk

SAV zverejnila 1. marca 2023 výzvu v rámci programu Mobility Visit na rok 2023. Program je určený na podporu krátkodobých pobytov významných zahraničných vedcov v SAV spojených s celoakademickými prednáškami. Jeho cieľom je vzájomná výmena skúseností s významnými osobnosťami svetovej vedy, popularizácia špičkovej svetovej vedy pre širšie akademické aj neakademické publikum, ako aj možné nadviazanie a prehĺbenie vzájomnej spolupráce. Koniec výzvy je 30. apríla 2023.

Štatutárny zástupca organizácie SAV podáva na Odbor medzinárodnej spolupráce Úradu SAV (OMS) žiadosť – Návrh na prefinancovanie návštevy vedca zo zahraničia. K návrhu je potrebné pripojiť životopis pozývaného hosťa. Všetky doručené žiadosti posúdi Komisia pre zahraničné styky SAV a zostaví poradie žiadostí, ktoré navrhuje podporiť.

Výsledky sa zverejnia do 22. mája 2023. OMS zverejní výsledky na svojej webovej stránke a zároveň ich zašle príslušným štatutárnym zástupcom. Podporené môžu byť maximálne štyri návrhy.

Ďalšie podrobnosti TU, resp. PhDr. Ľudmila Dolná, PhD., Odbor medzinárodnej spolupráce Úradu SAV, dolna@up.upsav.sk.

Zdroj: https://www.sav.sk, zverejnené: 3. 3. 2023, autor: rpa