Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Výzva: Transformačné a inovačné konzorciá

Výzva: Transformačné a inovačné konzorciá. Zdroj: Plán obnovy a odolnosti SR

Úrad vlády SR ako vykonávateľ Komponentu 9 – Výskum, vývoj a inovácie zverejnil zámer výzvy na budovanie transformačných a inovačných konzorcií. Cieľom je poskytnúť informácie pre potenciálnych záujemcov o podanie žiadosti v tejto výzve a tiež im umožniť v dostatočnom predstihu zostaviť konzorciá a pripravovať žiadosti. Druhým cieľom je umožnenie odkonzultovania zámeru výzvy s odbornou verejnosťou.

Koncom roka 2022 plánuje Úrad vlády Slovenskej republiky vyhlásiť výzvu, ktorej cieľom je podporiť výskumné inštitúcie, univerzity, inovatívne a priemyselné firmy, verejný sektor a spoločenských aktérov pri prepájaní a spoločnom vývoji riešení najväčších spoločenských a ekonomických výziev na Slovensku. Výzva bude vo výške takmer 90-miliónov EUR, pričom jednotlivé granty sa budú pohybovať v rozmedzí 15-30 miliónov EUR.

Už teraz majú preto potenciálni záujemcovia priestor na prípravu projektov a zostavenie konzorcií. V prípade otázok ohľadom výzvy sa môžete obrátiť e-mailom na tik@vlada.gov.sk. Samotnú výzvu plánujú zverejniť v decembri 2022, pričom bude otvorená minimálne tri mesiace od zverejnenia.

Viac informácií:

Transformačné a inovačné konzorciá

Zdroj: https://www.vlada.gov.sk, zverejnené: 19. 8. 2022, autor: rpa