Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Výzva „SEED MONEY FACILITY“ v Interreg Programe dunajského regiónu vyhlásená!

Interreg Program dunajského regiónu (DRP) vyhlasuje výzvu v rámci Seed Money Facility. Ide o špeciálny finančný nástroj počiatočného kapitálu dunajskej stratégie, známy ako Seed Money Facility (SMF), ktorý spúšťa možnosť predkladať projektové žiadosti – od 27. novembera 2023 do 29. marca 2024 (14:00 SEČ).

Prostredníctvom výzvy budú poskytované prostriedky na financovanie prípravy medzinárodných projektov s účasťou dunajských krajín. Tieto projekty by mali byť podávané do európskych grantových schém. Každá  z 12 prioritných  oblastí EUSDR môže financovať cca 6 projektov vo výške cca 50 tis. eur.

Národný koordinátor Dunajskej stratégie z MIRRI SR usporiada dňa 11.12. 2023 od 12.45 do 15.15 hod. informačný deň pre slovenských stakeholderov.

Viac informácií

Zdroj: MIRRI SR, 4.12. 2023, kas