Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Výzva QuantERA 2023

Výzva QuantERA 2023. Zdroj: https://www.snf.ch

Od roku 2016 QuantERA ERA-NET podporuje výskumnú spoluprácu v Európe v oblasti informačných technológií a kvantovej komunikácie (Q-ICST). Tento rok sa spúšťa nová výzva na predkladanie projektov.

V tohtoročnej výzve bude európska schéma financovania QuantERA podporovať nasledujúce dve témy s rozpočtom cca. 33-miliónov EUR.

  • Kvantové javy a zdroje (základný výskum)

  • Aplikovaná kvantová veda (aplikovaný výskum)

V oboch témach by sa financované projekty mali zaoberať jednou alebo viacerými z nasledujúcich oblastí: kvantová komunikácia, kvantová simulácia, kvantové výpočty, kvantové informačné vedy, kvantová metrológia (snímanie a zobrazovanie).

Vedci môžu predkladať návrhy projektov od 26. januára 2023 do 11. mája 2023. Žiadatelia, ktorých projekty budú schválené, budú informovaní do konca roka 2023.

V rámci QuantERA II (druhý program financovania siete European Research Area Network v oblasti kvantových technológií) môžu predkladať žiadosti medzinárodné konzorciá zložené z výskumníkov z najmenej troch z týchto 29 krajín: Rakúsko, Belgicko, Bulharsko, Kanada, Chorvátsko*, Česko, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Nemecko, Maďarsko, Izrael, Taliansko*, Lotyšsko, Litva, Luxembursko, Malta, Holandsko, Poľsko, Portugalsko*, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Španielsko, Švajčiarsko, Švédsko, Turecko a Spojené kráľovstvo. S cieľom prispieť k rozšíreniu a šíreniu vedeckej excelentnosti v rámci Európskej únie sa konzorciám odporúča, aby zahŕňali partnerov z krajín zahrnutých do procesu rozširovania (kurzívou).

Vzhľadom na to, že QuantERA je podporovaná rámcovým programom Horizont 2020, ku ktorému je Švajčiarsko plne pridružené, výskumníci vo Švajčiarsku sú stále oprávnení koordinovať konzorciá.

Medzinárodný panel vedecky vyhodnotí návrhy. Každý partner v konzorciu je podporovaný agentúrou financujúcou výskum z jeho krajiny alebo regiónu. Žiadatelia zo Švajčiarska musia mať nárok na schému financovania projektov SNSF (Švajčiarska národná nadácia na podporu vedy) a agentúra ich vyzýva, aby ju kontaktovali, ak ide o ich prvé podanie do SNSF.

Súbežne so žiadosťou QuantERA je potrebné podať administratívnu žiadosť na SNSF cez mySNF (pod Programy/ERA-NET+EJP 2023).

V poslednej výzve na predkladanie projektov v roku 2021 QuantERA podporila 39 projektov, z ktorých 7 malo partnera vo Švajčiarsku.

Termín výzvy: 11. máj 2023

Nadnárodný výskum

QuantERA je konzorcium pozostávajúce z 39 financujúcich agentúr z 31 krajín v Európe a mimo nej. Vznikla v roku 2016 na podporu excelentného multidisciplinárneho výskumu v oblasti kvantových technológií, ktorý by z dlhodobého hľadiska mohol viesť k technologickým prelomom. Samotné konzorcium QuantERA je financované Európskou úniou v rámci programu Future and Emerging Technologies (FET).

Viac informácií:

Call announcement

www.quantera.eu

Zdroj: https://www.snf.ch, zverejnené: 31. 1. 2023, autor: rpa