Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Výzva: Projektový manažment integrácie vysokých škôl

May be an image of text that says "Nová vyzva na projektovy manažment spájania vysokych škôl Prihlasovanie do 27.1 2023 14,5 mil. eur Financované Európskou úniou- NextGenerationEU PLÁN [OBNOVY] MINISTERSTVO SSKLIMA VEDY, SPORTU SLOVENSKEJ REPUBLKY"
Výzva: Projektový manažment integrácie vysokých škôl. Zdroj: Plán obnovy

Ministerstvo školstva vyhlásilo 27. 10. 2022 otvorenie novej výzvy na projektový manažment spájania vysokých škôl. Ide o výzvu, ktorá má podporiť zvýšenie výkonnosti slovenských vysokých škôl. Na túto výzvu je z plánu obnovy vyčlenených 14,5-mil. EUR.

Cieľom výzvy je podpora projektového manažmentu spájania vysokých škôl do jednej právnickej osoby. Ide o činnosti projektového tímu a iné aktivity súvisiace s realizovaním cestovnej mapy spájania (okrem infraštruktúrnych aktivít), ktoré sú nevyhnutné pre zabezpečenie úspešného splynutia/zlúčenia zapojených vysokých škôl do jednej právnickej osoby.

Tieto ciele sú v súlade s hlavným cieľom Komponentu 8 Plánu obnovy a odolnosti: Zvýšenie výkonnosti slovenských vysokých škôl.

Oprávnenými žiadateľmi sú verejné vysoké školy a štátne vysoké školy.

Podmienkou oprávnenosti žiadateľa je záväzok minimálne dvoch alebo viacerých verejných a/alebo štátnych vysokých škôl k vzájomnému splynutiu alebo zlúčeniu

Dátum uzávierky: 27.1. 2023

Viac informácií:

Výzva č. 2: Projektový manažment integrácie vysokých škôl

Zdroj: Plán obnovy, https://www.minedu.sk; zverejnené: 28. 10. 2022, autor: rpa