Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Výzva programu LIFE: 611 miliónov eur určených pre realizáciu ekologických nápadov

Európska komisia vyhlásila výzvy na predkladanie návrhov projektov v rámci programu LIFE na rok 2023. Tento rok je k dispozícii 611 miliónov eur na projekty v oblasti ochrany prírody, životného prostredia, klímy a prechodu na čistú energiu.

Zdroj: cinea.ec.europa.eu

Ktoré výzvy sú otvorené?

  • Štandardné akčné projekty (SAP): príroda a biodiverzita – 141 miliónov eur
  • Štandardné akčné projekty (SAP): obehové hospodárstvo a kvalita života – 91 mil. eur
  • Štandardné akčné projekty (SAP): zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmenám klímy- 66 mil. eur
  • Strategické integrované projekty (SIP): klíma a životné prostredie – 83 mil. eur
  • Prevádzkové granty pre konkrétne neziskové subjekty, ktoré podpísali rámcovú dohodu o partnerstve – 14 mil. eur
  • Replikácia technickej pomoci – 6,5 mil. eur
  • Projekty na riešenie ad hoc legislatívnych a politických priorít (PLP) – 15 mil. EUR

Ktoré výzvy budú vyhlásené?

  • 2. mája: Príprava technickej pomoci pre SIP a SNAP – 950 000 eur
  • 11. mája: Projekty prechodu na čistú energiu – 99 miliónov eur

Ako podať žiadosť

Prejdite na portál Európskej komisie o možnostiach financovania a verejných súťažiach, kde nájdete informácie o výzvach na predkladanie návrhov v rámci programu LIFE 2023 a pokyny na podanie žiadosti.

Ďalšie informácie

Viac informácií o druhoch financovaných projektov, termínoch podávania žiadostí a spôsobe podávania žiadostí, nájdete na stránke s výzvami na predkladanie návrhov v rámci programu LIFE 2023.

V dňoch 25. a 26. apríla 2023 organizuje agentúra CINEA každoročne Informačné dni o EÚ, ktoré potenciálnych žiadateľov prevedú procesom podávania žiadostí. Záznamy z týchto stretnutí budú pre záujemcov k dispozícii na webovej stránke CINEA krátko po ich skončení. Dňa 1. júna 2023 sa uskutoční špecializované virtuálne informačné stretnutie o špecifikách výziev na prechod na čistú energiu.

Viac informácií Vám tiež poskytnú národné kontakty body pre program LIFE. Nájdite kontaktnú osobu pre konkrétne zameranie TU.

Leták programu LIFE nájdete TU.

Zdroj: cinea.ec.europa.eu; zverejnené: 19.04.2023; autor: onz