Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Výzva na projekty: Nadácia Volkswagen Stiftung

Logá Nadácie - Nadácia Volkswagen Slovakia

Európa už niekoľko rokov čelí rôznym výzvam, ktoré vedú k značnému napätiu medzi európskymi krajinami a je možné ich riešiť iba kolektívne. Patria sem hospodárske krízy, sociálna nerovnosť, migrácia, populizmus a nacionalizmus, narušenie demokracie, cielené dezinformácie, terorizmus a počítačová bezpečnosť.

V tejto súvislosti aktuálnu výzvu na predkladanie žiadostí organizuje iba Nadácia Volkswagen Stiftung. Podporuje vedcov, aby rozvíjali výskumné impulzy pre budúcu spoluprácu v Európe. Cieľom výzvy je podnietiť vedeckú diskusiu o základných otázkach týkajúcich sa Európy a Európskej únie, otvoriť nové komparatívne perspektívy a posilniť vedeckú spoluprácu v rámci Európy. Dôraz sa kladie na  výzvy, ktoré vzbudzujú zvedavosť, s ktorými sa vedci doteraz nezaoberali a v súčasnosti sa iba  dostávajú do verejnej diskusie. 

Financovanie projektov

Financovanie projektov je zamerané na vedcov zo sociálnych, kultúrnych a humanitných vied. Spolupráca s vedcami z Južnej a Východnej Európy je vyslovene žiadúca.

Hlavným prvkom projektov je kvalifikácia mladých vedcov.

Podmienky financovania projektov:

a/ 3 partneri –  do 1 mil. EUR

b/ 5 partneri – do 1,5 mil. EUR

  • Trvanie projektu: max 4 roky
  • Výskumné tímy zaoberajúce sa európskymi výzvami
  •  Výzva je určená pre konzorciá pozostávajúce z 3-5 žiadateľov, najmenej z 3 európskych krajín, pričom hlavný žiadateľ musí byť z nemeckej univerzity, alebo z výskumnej inštitúcie.

Výzva je určená pre konzorciá pozostávajúce z 3-5 žiadateľov, najmenej z 3 európskych krajín, pričom hlavný žiadateľ musí byť z nemeckej univerzity, alebo z výskumnej inštitúcie.

Informácie o aktualizovaných podmienkach výzvy budú zverejnené od jari 2021. Žiadosti sa podávajú elektronicky prostredníctvom aplikačného portálu nadácie Volkswagen.

Termín odovzdania žiadostí o projekty: 7. júl 2021.

Nadácia Volkswagen Stiftung podporuje medzinárodné európske výskumné projekty

Viac informácií

Zdroj: https://www.volkswagenstiftung.de, zverejnené: 10.12.2020, autor: Blanka Hermanová, rpa