Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Výzva na projektové návrhy EÚ v oblasti čistých technológií

Inovačný fond 2023. Zdroj: https://climate.ec.europa.eu

 

Európska komisia oznámila, že výzva Inovačného fondu na rok 2023 na predkladanie projektových návrhov pre oblasť čistých technológií (net-zero technologies) prilákala 337  projektových žiadostí z 27 krajín, ktoré sa snažia získať rozpočet vo výške 4-miliardy EUR. Cieľom týchto projektových návrhov v celkovej výške 24,6-miliardy EUR v žiadostiach o financovanie je zaviesť inovatívne čisté technológie s peniazmi pochádzajúcimi zo systému obchodovania s emisiami EÚ.

Žiadosti pokrývajú rôzne kategórie, pričom najväčší záujem je o energeticky náročné odvetvia, obnoviteľnú energiu, skladovanie energie a mobilitu, čo odzrkadľuje rôznorodú škálu projektov hľadajúcich financovanie.

„Inovačný fond je hlavným katalyzátorom na posilnenie hodnotových reťazcov EÚ v oblasti čistých technológií, posilňuje vedúce postavenie EÚ v ekologickom priemysle a znižuje externé závislosti a náklady. Využitím výnosov z obchodovania s emisiami na investície do ekologickej transformácie sa zabezpečí, že priemyselné odvetvia EÚ budú môcť prosperovať v dekarbonizovanom hospodárstve budúcnosti,“ uviedol Maroš Šefčovič, výkonný podpredseda Komisie pre Európsku zelenú dohodu.

Kandidáti dostanú oznámenie o výsledkoch hodnotenia v poslednom štvrťroku 2024 a tí vybraní uzavrú dohody o grante počas prvého štvrťroka 2025.

 

Inovačný fond: výzva 2023. Zdroj: https://climate.ec.europa.eu

 

 

Viac informácií:

Innovation Fund: Overwhelming response to the 2023 net-zero technologies call

 

Zdroj: https://sciencebusiness.net; https://climate.ec.europa.eu, zverejnené: 22.4.2024, autor: rup