Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Výzva na predkladanie nominácií na členstvo v Rade vlády SR pre vedu, techniku a inovácie

May be an image of text that says "NOMINUJTE ČLENOV RADY VLÁDY SR pre vedu techniku a inovácie Členmi Rady môžu byt vyznamní odborníci v oblasti: vyskumu, vývoja a inovácií, inovačnéh manažmentu, rizikového kapitálu alebo, tvorby vyskumnych a inovačnych politík. Nominácie môžete predkladat' do 15. septembra 2022. Financované Európskou úniou NextGenerationEU PLÁN [OBNOVY] ÚRADVLÁDY ÚRAD SLVES SLOVENSKEJR REPUBLIKY"
Nominácie na členstvo v Rade vlády SR pre vedu, techniku a inovácie. Zdroj: Plán obnovy a odolnosti SR

Pomôžte zlepšiť postavenie vedy a inovácií a nominujte odborníkov do Rady vlády SR pre vedu, techniku a inovácie.

Úrad vlády Slovenskej republiky prijíma nominácie na členov Rady vlády pre vedu, techniku a inovácie pod vedením predsedu vlády Slovenskej republiky. Táto Rada je hlavným poradným orgánom vlády pre tvorbu výskumných a inovačných politík a plní dôležitú úlohu pri zlepšovaní inovačného ekosystému. 

Jednou z hlavných kompetencií Rady je koordinovať a dohliadať na plnenie cieľov a opatrení Národnej stratégie pre výskum, vývoj a inovácie, ktorej pracovnú verziu môžete pripomienkovať.

Úlohou členov a členiek Rady je nezávisle a odborne dohliadať na plnenie verejného záujmu, ktorým je rozvoj slovenskej ekonomiky a spoločnosti cez efektívnejšiu a adresnejšiu podporu výskumu a inovácií s merateľným dopadom. Členovia Rady budú mať jedinečnú príležitosť svojimi skúsenosťami a vedomosťami prispieť k transformácii slovenskej ekonomiky. Funkčné obdobie členov Rady je štyri roky, na maximálne dve po sebe nasledujúce obdobia.

NOMINÁCIE MÔŽETE POSIELAŤ DO 15. SEPTEMBRA 2022

Výzva je súčasťou jednej z reforiem plánu obnovy pod názvom reforma riadenia, hodnotenia a podpory v oblasti vedy, výskumu a inovácií.

Viac informácií:

Výzva na predkladanie nominácií na členstvo v Rade vlády SR pre vedu, techniku a inovácie

Zdroj: Plán obnovy a odolnosti SR, https://www.vlada.gov.sk; zverejnené: 7. 9. 2022, autor: rpa