Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Výzva na predkladanie návrhov v rámci programu Kreatívna Európa

Táto výzva na predkladanie návrhov je v plnej miere financovaná v rámci nástroja predvstupovej pomoci (IPAII). Realizuje sa podľa platných pravidiel programu Kreatívna Európa a príslušného pracovného programu.

Celkovým cieľom tejto výzvy je podporovať zmierenie a dobré susedské vzťahy na západnom Balkáne prostredníctvom kultúrnej spolupráce a tvorby.

Na splnenie kritérií oprávnenosti musí návrh predložiť partnerstvo zložené z minimálne 5 organizácií (projektový vedúci a partneri) z krajín zúčastňujúcich sa na nástroji predvstupovej pomoci EÚ.

Činnosti navrhnuté v projekte sa musia začať v období od 1. januára 2021do 31.marca 2021. Minimálne trvanie projektu je 24 mesiacov. Maximálne trvanie projektu je 48 mesiacov.

Bližšie informácie o kritériách na pridelenie grantu nájdete na stránkach programu Kreatívna Európa. Uzávierka výzvy je 17/03/20 – 17:00 (CET/CEST, Brussels time)

Publikované 20.1.2020, pew