Vitajte na informačnom portáli
o Európskom výskumnom priestore (ERA)

Výzva na podporu projektov Seal of Excellence

Ilustračný obrázok
Výzva na podporu projektov Seal of Excellence. Zdroj: https://www.sav.sk

Odbor medzinárodnej spolupráce Úradu SAV informuje o možnosti podania žiadosti na podporu projektu Seal of Excellence. Cieľom programu je podporiť riešenie projektov, ktoré boli predložené v rámci výziev Horizont 2020 v programe Marie Skłodowska-Curie Actions: Individual Fellowships a v procese hodnotenia získali certifikát Seal of Excellence.

Grant sa udeľuje maximálne na obdobie troch rokov vo výške 24 000 €/rok. Čerpanie grantu sa riadi príslušnými finančnými pravidlami.

Počet podporených projektov závisí od výšky disponibilných prostriedkov. Program sa podporuje výhradne z prostriedkov získaných na podporu excelentného výskumu. O udelení grantov rozhoduje Predsedníctvo SAV.

Program je otvorený pre vedcov a vedkyne zo všetkých disciplín. Uchádzač/ka musí splniť tieto podmienky:

  • musí byť zamestnancom/kyňou organizácie SAV
  • návrh projektu, s ktorým uchádzač/ka vstupoval/a do výzvy Horizont 2020, bol podaný s afiliáciou k organizácii SAV
  • uchádzač/ka musí predložiť:

Návrhy na udelenie grantu sa podávajú na priloženom tlačive elektronicky na adresu dolna@up.upsav.sk, vytlačené a podpísané na Odbor medzinárodnej spolupráce Úradu SAV (PhDr. Ľudmila Dolná, PhD.). Návrhy sa podávajú priebežne.

KONTAKTNÁ OSOBA A ĎALŠIE INFORMÁCIE

PhDr. Ľudmila Dolná, PhD.

Úrad Slovenskej akadémie vied

Odbor medzinárodnej spolupráce

Štefániková 49

814 38 Bratislava

Slovenská republika

T:+421 2 57510 179

@:dolna@up.upsav.sk

Zdroj: https://www.sav.sk; zverejnené: 6. 9. 2022, autor: rpa